Je zmagal razum ali strah pred odločanjem ljudi

 

 

Ves pretekli mesec in prve dni maja smo v ZSSS in sindikatih javnega sektorja vodili intenzivni dialog z vlado o nesprejemljivem varčevalnem paketu, ki ga je Vlada RS, najprej v obliki izhodišč in nato v obliki predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ, poskušala v parlamentu sprejeti ob sprejemanju rebalansa državnega proračuna za leto 2012. Vladini predlogi so bili za ZSSS nesprejemljivi, zato smo zahtevali umik ali popravek tistih predlogov, ki bi najbolj prizadeli socialni in materialni položaj prebivalcev Slovenije. V času pogajanj so sindikati javnega sektorja izvedli uspešno stavko svojih članov, ki so se ji pridružili tudi mnogi nečlani, in množične demonstracije v večjih slovenskih mestih.

V ZSSS smo napovedali izvedbo referenduma, če vlada v pogajanjih ne bi upoštevala naše najbolj bistvene zahteve in predloge. Predsedstvo ZSSS je ob koncu pogajanj, kljub še zmeraj izraženem nezadovoljstvu z nekaterimi zakonskimi rešitvami, ugotovilo, da smo pogajalci uspeli v naših ključnih zahtevah, in odločilo, da o tem zakonu ne bomo izvajali referendumskih aktivnosti. Priložena preglednica prikazuje predloge vladinih izhodišč, predloge zakonskih rešitev in rezultat pogajanj o najpomembnejših varčevalnih ukrepih. Iz preglednice izhaja, da je na koncu vlada umaknila ali bistveno omilila večino predlaganih varčevalnih ukrepov. V ZSSS smo še zmeraj mnenja, da mora vlada sprejeti ukrepe, ki bodo prispevali k zagonu gospodarstva, saj je krčenje socialnih pravic prebivalcev napačna pot. Ali je šlo na vladni strani za zmago razuma ali pa je bil odločilen strah pred referendumom, ki smo ga napovedali v ZSSS? Razlage glede tega so različne, ne moremo pa mimo dejstva, da je tudi razprava v parlamentu pokazala, da je boljši ta kompromis, kot pa referendum. Referendum, ki je ustavna pravica državljanov Slovenije, je najbolj učinkovit inštitut za preverjanje političnih odločitev med ljudmi, je torej tudi najbolj učinkovita varovalka pred lažnimi predvolilnimi obljubami politikov, ki pred volitvami obljubljajo eno, po volitvah te obljube pozabijo. Zato je tudi za nekatere politike tako zelo moteč in ga želijo preprečiti z vnosom tako imenovanega fiskalnega pravila v ustavo. Tega nekateri pomembni politiki v zadnjem mesecu tudi niso skrivali, kot inštitut za preprečevanje referendumov je za takšne spremembe ustave največkrat pozival predsednik prejšnje vlade, ki je zaradi nepripravljenosti za tvorna pogajanja s sindikati, izgubila prav vse svoje referendume. Zato bomo še kako pozorno spremljali, če bo vladni koaliciji uspelo zbrati dovolj glasov za spremembe ustave, ki bi bistveno omejile izvajanje referendumov in s tem ljudi še bolj oddaljile od možnosti, da sami odločajo o najpomembnejših vprašanjih in pogojih življenja v Sloveniji. Koalicija za takšne spremembe ustave v parlamentu nima dovolj glasov. Ji bodo pri odpravljanju enega pomembnejših inštitutov demokracije pomagali poslanke in poslanci opozicije ali pa bo tokrat res zmagal razum, bomo videli zelo kmalu. Pred nami je namreč že napoved novih reform: zdravstvena, pokojninska in zakon o delovnih razmerjih. In spet bo šlo za poskuse varčevanja na tistih, ki so najmanj prispevali h krizi, v kateri se nahajamo. Zato bomo tudi tokrat, skupaj z vami, odločno zastopali interese vas, članic in članov naših sindikatov, posledično pa tudi ostalih prebivalcev Slovenije.

Milan Utroša, sekretar ZSSS