1. maj – praznik našega delavstva

 

 

Čestitam Vam 1. maj – praznik našega delavstva, ki prinaša s seboj veliko simbolno vsebino, sporočilo, da se je bilo, je in se bo potrebno tudi v prihodnje  za delavske pravice boriti. 

Ni delavske pravice, ki bi bila podarjena in ni delavske pravice, ki je večna. To velja še zlasti v časih, ki jih živimo. To je čas, ko se v večini evropskih držav želi bremena krize, ki jo je povzročil pohlep kapitala in poveličevanje tržnih zakonitosti in konkurenčnosti, prevaliti na pleča delavstva. Namesto da bi strukturne reforme zajele tiste, ki so krizo povzročili, se evropske institucije, ki jih obvladujejo ideje že kar barbarskega neoliberalizma, odločajo, da proračunske primanjkljaje in javne dolgove rešujejo z ukinjanjem ali zmanjševanjem socialnih pravic. To je pot, ki zagotovo ne prinaša gospodarske rasti in novih delavnih mest, kar pričakujemo in zahtevamo sindikati držav Evropske unije. To je pot, ki povečuje revščino in hkrati ohranja vse tiste vrednote, ki so nas pahnile v krizo. Zato se je potrebno temu upirati in zahtevati uveljavitev druge alternative – to je ukrepe, ki bodo krepili gospodarsko rast z odpiranjem zlasti zelenih delovnih mest, zmanjševali revščino in krepili socialne pravice delavcev. Delavske plače, pokojnine in socialne pravice niso bili in tudi danes niso ovira, kaj šele sovražnik gospodarske rasti.

Da  – za to drugo alternativo, ki zagovarja vrednote kot so solidarnost, pravičnejša delitev ustvarjenega, ohranjanje javnega zdravstva in šolstva, skrb za tiste, ki jim je najtežje, ker so zgubili delo ali delati več ne zmorejo. Potrebujemo alternativo, pot, ki bo omogočala  zaposlovanje mladih na kvalitetnih delovnih mestih z večjo stopnjo varnosti na delovnih mestih.

Zaradi vsega tega je naš praznik pomemben.

 

Zato še enkrat – čestitke ob našem prazniku in še za 2. maj, ki ga nekateri želijo žrtvovati za to, da bi še povečali njihove dobičke na račun še večje intenzivnosti dela naših delavcev.

Toda, mi se ne damo!

In še to – imejmo se lepo v teh prazničnih dnevih.

 

mag. Dušan Semolič, predsednik ZSSS