Predstavitev

Sindikat delavcev GiT Slovenije je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. V dejavnosti je edini sindikat, ki je član evropskih sindikatov gostinstva in turizma združenih v EFFAT, izven Evrope deluje v IUL.

Člani izvršnega odbora sindikata družbe Terme Maribor:

 • Kristijan Lasbaher – predsednik sindikata družbe
  e-naslov: lasbaher@gmail.com, tel: 051 660 881
 • Marta Kramberger – sekretarka sindikata
  e-naslov: sindikat.terme@triera.net, tel: 040 664 410
 • Sitar Tomi – podpredsednik sindikata družbe in sindikalni zaupnik za hotel Habakuk
 • Zorec Marija – blagajnik
 • Babič Nada – sindikalna zaupnica hotel Orel in UNI Youth Hostel
 • Mesarič Gordana – sindikalna zaupnica hotela Piramida

Člani sveta delavcev družbe Terme Maribor:

 • Kristijan Lasbaher – predsednik sveta delavcev
 • Marjan Posnic – podpredsednik sveta delavcev
 • Marta Kramberger – član sveta delavcev
 • Branko Šega – član sveta delavcev
 • Zdravko Ocvirk – član sveta delavcev
 • Tomislav Sitar – član sveta delavcev
 • Marija Zorec – član sveta delavcev
 • Mateja Ferlinc – član sveta delavcev

Mandat vsem članom IO sindikata velja do 29.3.2022