Predstavitev

Sindikat delavcev GiT Slovenije je reprezentativen sindikat v dejavnosti gostinstva in turizma ter sopodpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti GiT. V dejavnosti je edini sindikat, ki je član evropskih sindikatov gostinstva in turizma združenih v EFFAT, izven Evrope deluje v IUL.

 

Člani IO sindikata družbe Terme Maribor in HBP

– Kristijan Lasbaher, predsednik sindikata družbe Terme Maribor in HBP

– Marjan Posnic, podpredsednik sindikata in sindikalni zaupnik družbe Terme Maribor in HBP

– Silva Mayer, sindikalna zaupnica družbe Terme Maribor in HBP