Krediti

DOKUMENTI, KI SO OBVEZNA PRILOGA H KREDITNI POGODBI:

Član ne sme pozabiti podpisati vseh dokumentov in naj ne pozabi napisati telefonsko številko, na katero je dosegljiv.

Spremembe Pravilnika Preberi več

Tematika o vsebini članka v Dnevniku

Predstavniki zaposlenih v družbi Terme Maribor d.o.o., so v zvezi z navedbami v medijih, da družbi Terme Maribor d.o.o. grozi stečaj podjetja, želeli pojasnila od uprave družbe. Do skupnega sestanka z upravo družbe je prišlo dne 21.06.2016, na njem pa je le-ta Preberi več

NADURNO DELO

Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur.

Nadurno delo lahko s soglasjem delavca traja tudi preko letne časovne omejitve (170 ur), vendar skupaj največ 230 ur na leto. V primeru vsakokratne odreditve nadurnega Preberi več

PRERAZPOREJANJE DELOVNEGA ČASA

Delodajalec lahko prerazporedi delovni čas tako, da delavci določeno obdobje delajo manj kot 8 ur na dan oz. 40 ur na teden in neko obdobje več kot 8 ur na dan oz. 40 ur na teden, vendar ne več kot 56 ur na teden, seveda ob upoštevanju zakonskih določb glede časa za počitek med dvema delovnima Preberi več

DELOVNI ČAS, ODMORI IN POČITKI

Delovni čas traja največ 40 ur tedensko. Delavec ima med dnevnim delom pravico do odmora, ki traja 30 minut, in se mu všteva v delovni čas, dokler tako določa zakon.

Delavec ima med dvema zaporednima delovnima dnevoma pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. Med sezonskimi deli Preberi več

ALI JE DOPUSTNO »JEMANJE« DOPUSTA ZA MINUS URE?

Delodajalec določi razporeditev delovnega časa in način njegove izrabe v koledarskem letu s planom izrabe delovnega časa (delovni koledar) ob predhodni seznanitvi sindikata pri delodajalcu in ga objavi na običajen način.

Nadrejeni delavec pa je tisti, ki mora razpored dela delavcev urediti tako, da ne prihaja do minus ur. Nezakonito je jemanje dopusta delavcu brez njegovega soglasja.

Letni dopust se izrablja z namenom, da ima delavec možnost za počitek, rekreacijo in zaradi družinskih obveznosti. To so osnovne Preberi več

Letni dopust in koriščenje letnega dopusta

Letni dopust je temeljna socialna pravica, ki odraža pravico posameznika do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Zakon dovoljuje deljen način izrabe letnega dopusta. Ob tem velja poudariti, da gre za možnost in ne obveznost, zato to pravilo ne izključuje možnosti, da bi se letni dopust lahko Preberi več