Člani sveta delavcev

  • predsednik sveta delavcev MARJAN POSNIC
  • podpredsednik sveta delavcev MARTA KRAMBERGER