Sindikat delavcev gostinstva in turizma za 28. februar uradno napovedal stavko v Hotelih Bernardin

Iz Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit) so sporočili, da je reprezentativni sindikat v podjetju Sava Turizem na torkovi izredni seji svojega izvršnega odbora ugotovil, da delodajalec ob intenzivnem dogajanju ni zadržal oziroma spremenil odločitve o t. i. outsourcingu sobaric na lokaciji Hotelov Bernardin ter tudi ni pristopil k odpravi plačnih nesorazmerij, ni uskladil višine plač z inflacijo iz leta 2022, ni dvignil povračila stroškov prevoza na delo in z dela na 0,21 evra ter tudi ni pristopil k sklenitvi aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi, čeprav ga je sindikat k temu večkrat uradno in javno pozval.

Prisotni so tako soglasno sprejeli naslednje sklepe: »Upravi družbe Sava Turizem smo zaradi outsourcinga sobaric v Hotelih Bernardin in zavračanja socialnega dialoga v zvezi z odpravo plačnih nesorazmerij v družbi, neuskladitvijo višine plač z inflacijo iz leta 2022, zavračanjem dviga povračila stroškov prevoza na delo in z dela na 0,21 evra/km ter zavračanjem sklenitve aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi (kar vse pomeni ignoranco pri vodenju socialnega dialoga) za torek, 28. 2. 2023, napovedali opozorilno stavko.

Stavkovne zahteve se glasijo:

  • Odločno nasprotujemo outsourcingu sobaric v Hotelih Bernardin;
  • zahtevamo odpravo plačnih nesorazmerij;
  • zahtevamo takojšnjo uskladitev osnovnih plač z višino inflacije iz leta 2022 v višini 10,3 odstotka;
  • zahtevamo sklenitev aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi;
  • zahtevamo dvig povračila stroškov prevoza na delo in z dela na 0,21 evra za kilometer;
  • zahtevamo nadomestilo plače v višini 100 evrov za čas trajanja stavke!«

Opozorilna stavka bo potekala v torek, 28. februarja 2023, od 10. do 14. ure, na lokaciji Hotelov Bernardin v Portorožu.

Na sedež družbe Sava Turizem smo takoj po seji – osebno in po elektronski pošti – poslali sklep o napovedi opozorilne stavke, stavkovnih zahtevah, sestavi stavkovnega odbora, času in lokaciji napovedane opozorilne stavke oziroma kraju zbiranja udeležencev opozorilne stavke ter vodstvo pozvali, da se nemudoma prične pogajati o stavkovnih zahtevah zaradi možnosti sporazumne rešitve nastalega spora, poročajo iz sindikata. O stavki so obvestili tudi inšpektorat za delo. O nadaljnjih korakih bo sindikat članstvo in javnost informiral sproti. Sindikat še dodatno obvešča sodelavke in sodelavce ter članstvo, da predvideva, da bo uprava na zborih zaposlenih po destinacijah, ki jih sklicuje še v tem tednu, nadaljevala s pritiski na članstvo, in sicer z namenom, da prepreči zdaj uradno napovedano stavko, kar sicer predstavlja kršitev določil iz 14. člena zakona o stavki.