Turizem smo ljudje – pa smo res?

pogajanja za dvig plač so dobesedno pred vrati. 20.11.2019 bomo sedli za pogajalsko mizo.  Dovolj je bilo obljub, dovolj lepih besed! ZAHTEVAMO  LE TO, KAR NAM PRIPADA. ZA DOSTOJNO DELO, DOSTOJNO PLAČILO!

Razpolagamo z uradnim podatkom, da je v mesecu avgustu manjkalo 10.000 ljudi v dejavnosti gostinstva in turizma. Pri tem pa niso upoštevani podatki, ko se delavce išče še preko različnih agencij, facebook strani, itd.  So sploh še potrebne kakršne koli besede?

Letak, ki ga  pošiljamo  v priponki, delite med predsednike, zaupnike, sodelavce, delite preko različnih socialnih omrežij, facebooka…izobesite na oglasne deske v družbah…danes, zdaj!