UVEDBA ELEKTRONSKEGA BOLNIŠKEGA LISTA (eBOL)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo papirne listine – Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko.

OD 1. 2. 2020 NE BO VEČ TISKANJA BOLNIŠKIH LISTOV

Dne 03.09.2019 so v okviru pilotnega projekta nekateri zdravniki že pričeli z zapisom eBOL v informacijski sistem pri zdravniku, ki ga bo le-ta z uporabo sistema »on-line« posredoval v informacijski sistem ZZZS. Predvidoma od 01.11.2019 pa bodo pričeli eBOL-e postopoma izdajati tudi drugi zdravniki. V tej fazi bo še vedno potrebna izdaja papirne listine. Predvideva se, da od 1. 2. 2020 zdravniki ne bodo več tiskali t.i. »»zelenih« BOL. Kadar bo to potrebno, bo zdravnik natisnil eBOL na belem papirju velikosti A4 formata.

UVEDBA ELEKTRONSKEGA BOLNIŠKEGA LISTA (eBOL) – Informacija za delodajalce

Za sindikate in delodajalce – novica za zavarovance.002

Zapisnik – predstavniki delodajalcev in sindikatov -predstavitev eBOL 05.09.19