Zahvala

Spoštovane kolegice, kolegi!

V imenu delavcev, članov sindikata SGIT družbe Terme Maribor in SGIT Slovenije, se zahvaljujem vsem, ki ste nas v zahtevah sindikata družbe Terme Maribor podprli s pismi podpore. Le-ta so doprinesla k temu, da  bomo z delodajalcem v mesecu avgustu znova sedli za pogajalsko mizo, nadaljevali s pogajanji za PKP in ponovno  proučili predlog Dogovora o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo. Zagotovljeno pa nam je  tudi dosledno spoštovanje participacijskega dogovora.

S sindikalnimi pozdravi,
Kristijan Lasbaher, predsednik SGIT Slovenije