PODPORA SINDIKALNIM AKTIVNOSTIM ZAPOSLENIH V DRUŽBI TERME MARIBOR d.o.o.

Dne: 23.7. 2019
V času pogajanj za sklenitev nove Podjetniške kolektivne pogodbe  je vodstvo družbe Terme Maribor, dne 17.7.2019, odpovedalo  podjetniško kolektivno pogodbo!

V sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije, vodstvo in lastnika družbe Terme Maribor pozivamo, da takoj vzpostavi socialni dialog med predstavniki delodajalcev in delojemalcev!

ZAHTEVAMO:

  • Takojšen preklic odpovedi PKP in nadaljevanje pogajanj!
  • Dosledno spoštovanje podpisanega Dogovora o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo! Ostro zavračamo novi predlog Dogovora, v katerem delodajalec zmanjšuje pravice sindikata!
  • Spoštovanje participacijskega dogovora, kot je sprejet in podpisan ter v dogovoru sprejeto zagotavljanje strokovne pomoči Svetu delavcev

Člani sindikata in ostali zaposleni, ne popuščajte, mi smo z vami!

 

Breda Črnčec, dipl.ekon.                                                   Kristijan Lasbaher

Generalna sekretarka SGIT Slovenije                            Predsednik SGIT Slovenije