Ostro zavračamo delodajalske pobude za spremembo zakona o minimalni plači!

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) še vedno ostro nasprotujemo zakonodajni iniciativi delodajalskih organizacij – o kateri lahko več preberete tukaj – za spremembo komaj sprejetega zakona o minimalni plači.

V njej predlagajo, da dodatka za delovno dobo tudi po letu 2020 ne bi izvzeli iz minimalne plače. Kot kaže, še vedno vlada prepričanje, da bo na tak način mogoče doseči, da se na področju plač nič ne spremeni, oziroma da slednje ostanejo na ravni, ki omogoča lagodno preživetje delodajalcem, delavkam in delavcem pa pač ne. Na argumente delodajalskih organizacij, navedene v obrazložitvi predloga, lahko odgovorimo le, da je minimalna plača še vedno prenizka, naša opozorila o potrebi po novem plačnem modelu pa vedno znova preslišana.

Dvig minimalne plače je po drugi strani nujen, pravilen ter pošten do delavk in delavcev, in sicer predvsem do tistih, katerih plače se v zadnjih letih kljub končani finančni ter ekonomski krizi in zavidljivi gospodarski rasti niso zvišale.

Zato ostro zavračamo delodajalske pobude o spremembah zakona o minimalni plači; ker pa bodo o omenjeni zakonodajni iniciativi razpravljali jutri na 20. seji Državnega sveta RS v Ljubljani, vse, ki se z nami strinjate, pozivamo, da svoje nasprotovanje spremembam nedavno sprejetega zakona o minimalni plači državnim svetnikom in delodajalcem sporočite na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Seja se začne ob 13:00.