Podpisana nova kolektivna pogodba Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije

Kot že veste smo včeraj 8.8.2018 končno podpisali Kolektivno pogodbo za gostinstvo in turizem skupaj z Dogovorom. KP bo še ta teden vpisana v register KP pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter potem objavljena v Uradnem listu RS.

V 81. členu nove KP piše, da le-ta začne veljati prvi mesec po objavi v Uradnem listu RS. Stanje brez pogodbe torej še traja, zato 12-mesečnega referenčnega obdobja ni , ampak je v veljavi 6-mesečno obdobje, ki ga predvideva Zakon . To pomeni, da morajo delodajalci oz. podjetja že v mesecu avgustu izplačati vse presežne ure, ki niso bile izkoriščene, bile so pa pošteno oddelane, po vrednosti nadure (1,30%). Sindikat je na to stanje pravočasno opozoril delodajalce ter Inšpektorat za delo.

Pripravljamo tudi dopis za direktorje podjetij, predvsem tiste, ki nimajo podpisane podjetniške pogodbe, da to svojo obvezo TAKOJ realizirajo. Prosim Vas, da povprašajte svoja vodstva ali bodo Zakon spoštovala in izplačala delavcem vse viške ur, nastale v prvih šestih mesecih referenčnega obdobja in nas o tem obvestite.