Uspeh SMO za vse delavstvo

Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) je pred dnevi razglasil sodno zmago, ki bo koristila vsem delavkam in delavcem, ki jim delodajalec odreka obračun časa primopredaje dela (pred opravljeno izmen ali po njej) in odmora za malico. Z julijem pa pripadniki Slovenske vojske (SV) po odločitvi načelnika generalštaba dobivajo dodatek zaradi povečanega obsega dela, pišemo v 14. številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS.

Delodajalec je obvezan delavcu zagotoviti odmor med delovnim časom (pol ure med običajnim osemurnim delavnikom), in kot je povedal predsednik SMO Darko Milenkovič, so konkretni sodni spor svojega člana gradili na tem, da republiški center za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje delavcu tega ni zagotavljal. Izgovarjanje, da je delavcu na voljo čajna kuhinja, ni zadostovalo, saj »ni bilo decidirano jasno povedano, kdaj je ta čas in kdaj on ima čas za ta odmor«. Ne glede na to, kako je delo organizirano in ekipirano, se je sodišče po Milenkovičevih besedah postavilo na stališče, da delodajalec mora povedati, kdaj ima delavec čas za odmor med delom, če tega dokazljivo ni bilo, pa mu pripada nadomestilo, kot da bi delal nadure. Sodišče je hkrati razsojalo tudi glede časa primopredaje dolžnosti, po katerem delodajalec ob izmenskem ali turnusnem delu od delavca pričakuje, da bo prišel na delovno mesto (običajno vsaj četrt ure) prej in ga zapustil (običajno vsaj četrt ure) kasneje od siceršnjega delovnega časa. »Sodišče je prepoznalo, da če si na voljo delodajalcu, te je delodajalec dolžan plačati,« je dodal sekretar SMO Marjan Lah in izpostavil, da se delodajalec (ministrstvo za obrambo oziroma državno odvetništvo) na sodbo ni pritožil. Tudi Milenkovič je to, da se niso pritožili, pozdravil in pozval, naj v morebitnih prihodnjih podobnih primerih ravnajo enako, saj ne gre samo za zavlačevanje, ampak tudi za trošenje davkoplačevalskega denarja. Spomnil je še, da so delodajalca vedno pozivali k ustrezni poravnavi.

Ravno v teh dveh točkah – plačilu odmora za delovni čas in predčasnega oz. kasnejšega konca delovnega časa, je sodba po prepričanju SMO univerzalno uporabna. Kot je potrdil Milenkovič, so se s sindikalisti iz različnih dejavnosti že pogovarjali o širši uporabnosti te sodbe, saj turnusno delo in otežena izraba odmora med delom nista redkost. Milenkovič je prepričan, da so sindikati, ki imajo kolektivne pogodbe dejavnosti, s to sodbo dobili veliko moč, saj lahko njene zaključke vnesejo vanje. Lah je ob tem pozval gospodarstvo, naj se spet ozrejo po primerih dobre prakse v javnem sektorju, uporabijo zdrav razum in uveljavijo sodbo tudi v svojem okolju. Sindikalista sta prepričana še, da je treba zaključke sodbe čim prej sistemsko uveljaviti.

Stanje na drugih sindikalnih frontah
SMO že od uzakonitve dodatka zaradi povečanega obsega dela in delovne obremenitve za SV poziva generalštab, naj ga začne uporabljati, vendar pa je šele tokratni načelnik uporabil to možnost. SMO to zelo pozdravlja, žalosti jih le, da pri tem ni bil uporabljen bolj pravičen in pošten pristop in dodatek povečan za tiste strukture, ki dejansko delajo več. Zakon omogoča 30-odstotni oz. 38-odstotni dodatek na osnovno plačo, vlada pa ga je že pred desetletjem določila na 19 odstotkov. Tako ga bodo do njega upravičeni prejeli z izplačilom julijske plače. Milenkovič je izpostavil, da je slovenska vojska kadrovsko podhranjena vsaj že desetletje, delavci na obrambnem področju, zlasti vojaki, pregorevajo, kadrovski deficit in nadaljnje izgubljanje kadra pa so napaka in odgovornost države. Dodatek je nujen zaradi »alarmantnih razmer«, je dodal Lah, čeprav gre za začasno »gašenje požara«.

Slabi medsebojni odnosi so še eden od perečih tradicionalnih problemov SV, je povedal predsednik SMO. Zlasti hierarhični odnosi vse bolj temeljijo na ustrahovanju, šikaniranju, podcenjevanju, onemogočanju karierne poti in drugih oblikah neželenega ravnanja. Vse bolj prevladuje tudi uporaba poznanstev in povezav.

Socialni dialog »v negativi«
Zadnjega pol leta po neuspešni obravnavi zakona o obrambi je sicer socialni dialog po predsednikovih besedah »v negativi«, odgovori državnega sekretarja na sindikalne pobude pa bi marsikoga negativno presenetili, če bi jih SMO javno razgrnil. Sindikati obrambnega področja vztrajajo, da v tem zakonu delovnopravni del nima kaj iskati, ampak ga je treba urediti v kolektivni pogodbi, je poudaril Milenkovič. Sicer pa država še vedno ni zmogla zagotoviti vojakom zaposlitve za nedoločen čas in nadaljevanje kariere tudi po 45. letu starosti. Številne druge države (tudi makedonska ali srbska) imajo to zgledno urejeno in vojakom omogočijo nadaljevanje dela na manj zahtevnih oz. izpostavljenih delovnih mestih na obrambnem ali pa na drugih področjih javnega sektorja. Sekretar Lah je ob tem poudaril, da pripadniki prostovoljne pogodbene rezerve lahko delajo tudi po 50. letu starosti, poklicni vojaki pa tega ne smejo, kar se je dobro pokazalo pred leti ob prihodu beguncev.

Predsednik SMO Darko Milenkovič je napovedal oblikovanje vojaške veje v Evropski konfederaciji sindikatov javnega sektorja (EPSU), skupaj z makedonskim in srbskim vojaškim sindikatom, s katerima tesneje sodelujejo.

Milenkovič je glede nadomestila za prepoved pravice do stavke pojasnil, da se ne morejo pogovarjati o njegovi višini v absolutnem znesku (govor je bil o 60 evrih), vprašljivo je že vsakršno plačilo za to delavsko pravico, je dodal. Lah je izpostavil precedenčno naravo tega nadomestila in postavljanja vatlov tudi za kakšna druga prikrajšanja. Spomnil je na uspeh SMO – dvig plačila z nekdanjih dodatnih 20 na dodatnih 50 odstotkov za čas pripravljenosti na delo, in poudaril, da zagovarjajo vzpostavitev kadrovskega pristopa, po katerem bo SV vstopna točka za vse uniformirane poklice države. Po koncu poti v SV bi druge strukture dobile kakovosten, izurjen, strokoven in varnostno preverjen kader, je še pojasnil.

M. B.