Preberite posredovano pošto in informacije posredujte čim širše med zaposlene!

Drage članice, člani sindikata gostinstva in turizma Slovenije!

Seznanjamo vas z dopisoma, ki sta z današnjim dnem posredovana medijem, direktorjem in direktoricam, predsedniku Vlade RS ter ministru za gospodarstvo RS.

Nobene hvaležnosti zaposlenim v tej panogi, ki delajo več in že na meji zmožnega! Plače se niso dvignile že 5 let! In prav nizke plače, pogoji dela, delovni čas in šikaniranje delavcev so temeljni vzroki za pomanjkanje kadra natakarjev, kuharjev, sobaric…sezona se še začela ni, presežne ure pa že letijo v nebo!!!

ZA NAS GRE! DOVOLJ JE IZKORIŠČANJA!!! 1. JULIJA BOMO PRIČELI OBVEŠČATI SLOVENSKO IN TUJO JAVNOST Z LETAKI O POLOŽAJU SLOVENSKEGA TURISTNIČNEGA DELAVCA!

Pridružite se nam tudi tisti sodelavci, ki še niste člani sindikata. Več nas bo, uspešnejši bomo v naših zahtevah.

Tvoj sindikat GIT

Dopis z dne 20. 6. 2017 >>

Javno pismo >>