V sindikalni listi so objavljeni zneski povračil, nadomestil in drugi prejemki po kolektivni pogodbi.

Sindikalna lista