Tematika o vsebini članka v Dnevniku

Predstavniki zaposlenih v družbi Terme Maribor d.o.o., so v zvezi z navedbami v medijih, da družbi Terme Maribor d.o.o. grozi stečaj podjetja, želeli pojasnila od uprave družbe. Do skupnega sestanka z upravo družbe je prišlo dne 21.06.2016, na njem pa je le-ta v celoti zanikala tovrstna namigovanja in navedbe.

Poudarila je, da družba posluje normalno, da tako zaposleni kot tudi dobavitelji družbe nimajo nikakršnih razlogov za vznemirjenje, da družba iz naslova plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja do zaposlenih delavcev nima nikakršnih dolgov,da so v celoti poravnani vsi prispevki ter da bo temu tako tudi v prihodnje. Po navedbah direktorja družbe prav tako ne držijo navedbe, da bi lastnik podjetja imel namen izčrpavati družbo. V kolikor bi temu bilo tako potem lastnik ne bi, zaradi slabih poslovnih rezultatov v preteklosti, ki so posledica napačnih odločitev odgovornih posameznikov znotraj družbe, že leta 2014 in sedaj ponovno v letu 2016, finančno in vsebinsko pomagal družbi Terme Maribor z dokapitalizacijo in stabilizacijo likvidnosti družbe. Posebej je poudarila, da je lastniku podjetja in upravi družbe v interesu stabilnost in nadaljnji razvoj družbe ter zadovoljstvo tako zaposlenih delavcev, gostov družbe kot tudi njenih dobaviteljev. Zato jo toliko bolj čudijo navedbe v nekaterih medijih katerih namen je poskus, da se okrni ugled družbe, da se oteži njeno poslovanje zlasti pa, da se prepreči nadaljnji razvoj družbe. Vsekakor pa ima lahko tovrstno pisanje negativne posledice za poslovanje in razvoj družbe.

Tako uprava družbe kot tudi lastnik družbe se namreč zavedata, da so Terme Maribor d.o.o. pomemben akter razvoja tako Mariborskega turizma kot tudi širše. In temu bo tako tudi v prihodnje.

V tej povezavi sta oba predstavniška telesa zaposlenih sprejela odločitev, da bosta še nadalje budno spremljala dogajanje v sami družbi, predvsem z vidika spoštovanja pravic delavcev, da pričakujeta od uprave družbe, da jih bo le ta sproti obveščala o dogajanju v družbi, zlasti pa sta prepričana, da družba v tem trenutku potrebuje mir in stabilnost, ki sta potrebna za nadaljnji razvoj družbe. Kakršnakoli dejanja, katerih namen je povzročiti nestabilnost družbe in vnesti preplah med zaposlene delavce, pa ostro obsojata. V tem trenutku so vsi prejemki iz naslova delovnih razmerij (in socialnih dajatev) do delavcev poravnani, prav tako pa je družba v tem mesecu tudi izplačala večji del regresa za letni dopust za leto 2016.