KAJ DELA SINDIKAT?

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE

SINDIKAT DRUŽBE TERME MARIBOR

 

ZAKAJ SPLOH BITI ČLAN SINDIKATA?


Biti član sindikata pomeni, da zavaruješ svoje delovno pravne pravice!

 

Pravice nam nikoli niso bile podarjene, vselej smo si jih morali izboriti! Sindikat je edini, ki se pogaja za pravice, katere so zapisane v kolektivnih pogodbah, v zakonu o delovnih razmerjih, socialnem sporazumu…

Da ni sindikata, več ne bi imeli odmora za malico, povračila potnih stroškov, ne bi imeli takšnega števila dni dopusta, solidarnostnih pomoči, jubilejnih nagrad, regresa za letni dopust v višini po kolektivni pogodbi…Sindikat se bori tudi za ohranitev že izborjenih pravic! Več kot je članov v podjetju, več je možnosti za izboljšanje pravic zaposlenih. V vaši družbi, kjer je sindikat organiziran, imate zaposleni tudi podjetniško kolektivno pogodbo, kjer so še ugodneje zapisane pravice zaposlenih, imate tudi svet delavcev! In to je ena izmed velikih prednosti za vse zaposlene v družbi!

Člani sindikata se za nasvet, informacije in pomoč, ki jo potrebujete, lahko vselej obrnete na predsednika sindikata v družbi, na strokovni servis v območni organizaciji ter predsednika in generalno sekretarko SGIT Slovenije.

Kot predstavniki sindikata članstvo obveščamo o aktivnostih in delu Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, seznanjamo vas z aktivnostmi, ki se vodijo na območni ravni sindikata, sklicujemo in se udeležujemo razširjenih sej sindikata družbe Terme Maribor, kjer na vsaki seji obravnavamo tudi problematiko zaposlenih v družbi, s sprejetimi sklepi na sejah pa obveščamo članstvo preko oglasnih desk v družbi, veliko je svetovanj in odgovorov preko telefona, preko elektronske pošte, prav tako prijavljamo kršitve na ustrezne inšpekcijske službe, opozarjamo delodajalca na nepravilnosti in skupaj konstruktivno iščemo odgovore in rešitve, pišemo vloge za izplačila solidarnostnih pomoči članom sindikata, se pogajamo za podjetniško kolektivno pogodbo, anekse h PKP, predlagamo delodajalcu izplačilo božičnice, se borimo za izplačilo presežnih ur v višini plačila nadurnega dela, sodelujemo tudi pri zagovorih v primerih kršitev iz delovnih razmerij članov, itd.

Vseh nalog žal ni moč napisati na enem dopisu. Napisala sem le nekaj najpomembnejših.

SINDIKAT pa ni le predsednik sindikata in člani izvršnega odbora, sindikat smo vsi, vsak član posebej. In več kot bo članov sindikata, večja bo naša moč!

Veliko informacij o aktivnostih sindikata najdete tudi na spletnih straneh Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, www.sindikat-git.si, www.sgit-termemb.si, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, www.zsss.si in Območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška www.zsss-podravje.si ter v delavskem časniku Delavska enotnost.

Kot član sindikata imate brezplačno pravno svetovanje in zastopanje v postopkih pri delodajalcu in na Delovnem sodišču! Poleg predsednika sindikata v družbi vam svetujem in pomagam tudi jaz kot zunanja strokovna sodelavka sindikata in sekretarka v območni organizaciji, ki pokrivam dejavnost GIT in sem vam na razpolago ves teden od ponedeljka do petka. Vsak član me lahko kontaktira na gsm 031 840 381 ali na e-naslov breda.crncec@sindikat-zsss.si

Na vas je, da me pokličete ali pišete in da skupaj razrešimo morebitni nastali problem na vašem delovnem mestu.

In še to:

kot člani Sindikata delavcev gostinstva in turizma ste nezgodno zavarovani, ob rojstvu otroka prejmete darilni bon, na voljo imate ugodno koriščenje počitniških kapacitet in ugodna brezobrestna posojila BVP preko Delavske hranilnice (300 evrov na obročno odplačilo 6 mesecev in 500 evrov na obročno odplačilo 10 mesecev). Posojilo dobijo tudi člani, ki prejemajo minimalno plačo.

Poleg članske izkaznice prejme član sindikata tudi kartico ugodnosti ZSSS, s katero lahko uveljavlja v določenih trgovinah, termah in raznih drugih storitvah popuste, tudi do 20 % in več (www.zsss.si)

Drage članice in člani,

velika vrednota je imeti nekoga, na katerega se lahko obrnete, ko ste na delovnem mestu resnično v stiski. In če danes še niste vi, je v stiski morda vaš sodelavec, sodelavka. Ne pozabimo na solidarnost, vzajemnost in predvsem, biti človek! To je temelj na katerem gradimo našo skupno prihodnost!

Brez sindikata v družbi bo sledilo le še nižanje pravic, zato kot člani povabite v naše vrste vašega sodelavca ali sodelavko. Pojasnite mu, kako zelo pomembno je imeti SINDIKAT!

Breda Črnčec, dipl.ekon.,

sekretarka v OO ZSSS

Podravje in Koroška