Podpisali smo novo…

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je danes, 19. februarja, 2016 skupaj s svojimi partnerji podpisal novo Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Kolektivna pogodba je podpisana za obdobje dveh let, torej velja do 31. 12. 2017 in bo objavljena v Uradnem listu RS takoj, ko jo bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisalo v register Kolektivnih pogodb. Kolektivna pogodba med drugim še vedno vsebuje specifike, ki veljajo za našo panogo:

   * dodatek za delo na silvestrovo 150%,
   * dodatek za delo na dan državnega praznika oz. po zakonu prostega dne, če mu ni mogoče zagotoviti prostega dne… 150%,
   * nagrade za strokovna tekmovanja,
   * 100% prevoz na delo in iz dela,
   * najmanj 900 evr regresa za letni dopust,
   * neenakomerno razporejen delovni čas- referenčno obdobje 12 mesecev,
   * 0,5% dodatka za vsako leto delovne dobe,
   * določena vsebina pisnega obračuna plače ,
   * pogodbena kazen delodajalca,
   * jubilejne nagrade in solidarnostna pomoč,
   * prehrana med delom, če ni možen topli obrok povračilo stroška v višini 4,33 evr , ki se usklajuje vsakih 6 mesecev…
   * osnove za napitnine,

Generalna sekretarka poudarja, da kolektivna pogodba panoge prinaša minimume in da je potrebno v podjetniških KP te standarde dvigniti na nivo, ki ga posamezno podjetje še zmore in sta ga v pogajanjih dosegla delodajalec in podjetniški sindikat.

Temeljna naloga sindikata GIT še v tem letu je, da predlaga dvig sramotno nizkih plač, ki so rak rana in vzrok za pomanjkanje kvalitetnega nosilnega kadra v gostinstvu. Pogajanja za v dvig zneska za regres za letni dopust in dvig plač, bo sindikat predlagal že v mesecu aprilu!

Sindikat GIT bo v februarju, marcu in aprilu 2016 vsebino panožne kolektivne pogodbe GIT predstavil v vseh večjih in manjših gostinsko turističnih podjetjih, tako, da bodo člani seznanjeni s svojimi temeljnimi pravicami iz dela.

zapisala: Karmen Leban, generalna sekretarka SGiT Slovenije