Zbiranje podpisov za spremembo zakona o minimalni plači

V torek, 1. septembra 2015, se bo ob 8. uri v vseh upravnih enotah in krajevnih uradih v Sloveniji pričelo zbiranje najmanj 5.000 overjenih podpisov,

kolikor jih sindikalne centrale skladno z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi potrebujemo za podporo našemu predlogu sprememb zakona o minimalni plači.

Kljub temu, da je sicer skladno s tem zakonom predviden 60-dnevni rok zbiranja podpisov, bi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije radi, da potrebno število podpisov zberemo čim prej. Če bomo v tem uspeli, potem bomo zbiranje prekinili in obrazce čim prej odnesli v Državni zbor RS, da bodo poslanci lahko začeli z rednim postopkom sprejemanja sprememb zakona in bi na ta način lahko spremembe zakona začele veljati s 1. januarjem 2016.

Na tej povezavi najdete obrazec, KI GA PROSIM NATISNITE IN RAZDELITE MED VSE DELAVCE

V zvezi z obrazci je zelo pomembno naslednje: 

  • obrazec lahko podpišete na kateri koli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega prebivališča, 
  • obrazec lahko z osebnimi podatki izpolnite že pred odhodom na upravno enoto, vendar pa ga ne smete podpisati, 
  • del obrazca namenjen izpolnitvi vaših osebnih podatkov (ime in priimek, rojstni datum, kraj bivališča) morate izpolniti popolnoma enako, kot je to napisano v vašem osebnem dokumentu, 
  • obrazec izpolnite z velikimi črkami in čitljivo, 
  • obrazec morate podpisati šele pred uradno osebo na upravni enoti, ob predložitvi osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list). 

Opozarjamo vas tudi na pravilno izpolnitev rubrike občina.

Ko boste prejeli overjen obrazec s strani uradne osebe na upravni enoti, ga lahko takoj oddate: 

  • dežurnim sindikalnim aktivistom na stojnicah pred upravnimi enotami, 
  • svojemu sindikalnemu zaupniku v podjetju ali ustanovi, 
  • na sedežu območne organizacije ZSSS, ki pokriva vaše stalno bivališče ali pa kraj, kjer 
  • delate, 
  • ali pa pošljete po pošti na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. 02/23 48 300
ali na elektronski naslov: alenka.rozman@sindikat-zsss.si

Dodatna pojasnila glede zbiranja podpisov najdete na spletni strani:http://minimalnaplaca.si