Podporo spremembam definicije minimalne plače lahko izrazite od 1. septembra 2015 dalje na katerikoli upravni enoti v RS!

plakat 1plakat 2