BVP – KREDITIRANJE ČLANOV SINDIKATA GIT

z odtegljajem, mesečno, od plače

Sindikat SGiT ima z  Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju, za namen dodeljevanja vzajemne pomoči – BVP v obliki brezobrestnega kredita svojim članom sindikata.

Osnovna pravila o dodeljevanju vzajemne pomoči in nekaj navodil:

  • Za dodelitev vzajemne pomoči – BVP v obliki kredita lahko zaprosijo samo člani sindikata SGiT.
  • Posojilo lahko dobijo tudi člani, ki prejemajo minimalno plačo.
  • Član je upravičen do posojila, če je kreditno sposoben in bo kljub obremenitvi z drugimi obveznostmi – krediti, BVP redno mesečno poravnaval kot odtegljaj pri plači.
  • Vso potrebno dokumentacijo za posojilo prejmete pri vašem sindikalnem predsedniku ali pa si obrazce izprintate iz spletne strani SGiT: www.sindikat-git.si Predsednik sindikata vam z žigom in podpisom potrdi, da ste član sindikata GiT.  
  • Ko imate s strani delodajalca potrjeno upravno-administrativno prepoved (v 2 izvodih),izpolnjeno kreditno pogodbo (2x) podpisano  izstopno izjavo  prosilca (2x), kopijo osebnega dokumenta ( osebna izkaznica ali potni list), kopijo bančne kartice,( kjer se vidi številka TRR) in kopijo 3 zadnjih plačilnih list)), vso izpolnjeno in podpisano dokumentacijo oddate predsedniku sindikata, ki jo odpošlje na sedež sindikata GiT v Ljubljano (Parmova ulica 51).
  • Odobrena sredstva v obliki kredita se nakažejo na osebni račun prejemnika pomoči ali izplačajo na blagajni Delavske hranilnice d.d. Ljubljana (v vseh podružnicah).
  • Višina denarne pomoči je  300 evrov (z rokom vračila 6 mesecev) ali 500 evrov z rokom vračila do največ 10 mesecev in se odteguje mesečno od plače.  
  • Za BVP posojilo lahko član zaprosi enkrat letno. Tuji državljani morajo odobrena sredstva vrniti do poteka veljavnosti delovnega dovoljenja, člani, zaposleni za določen čas, pa do poteka pogodbe o zaposlitvi.
  • Za kredit se ne plačajo obresti.

OPOZORILO! V primeru večjega števila prošenj se sestane komisija in naredi prioritetni vrstni red, pri čemer upošteva predlog predsednika sindikata podjetja.