Zbiranje podpisov pod pobudo za spremembo zakona o minimalni plači

Spoštovani!

Delovna skupina sindikalnih konfederacij je končala delo in pripravila gradivo za spremembe Zakona o minimalni plači, ki ga bomo vložili v Državni zbor RS na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Predvideno je, da bomo vložitev sprememb zakona pospremili s čim več podpisi, ki jih bomo začeli zbirati že na prireditvah, ki jih organiziramo ob 1. maju. Takoj po praznikih pa bomo nadaljevali z zbiranjem podpisov v podjetjih in ustanovah vse do 12. maja 2015.

V nekaj dneh po končanem zbiranju podpisov jih bomo skupaj s pobudo za spremembo zakona predali predsedniku Državnega zbora RS, ki bo nato najkasneje v sedmih dneh objavil 60-dnevni rok za začetek zbiranja najmanj 5000 podpisov volivcev na upravnih enotah.

Obrazec za zbiranje podpisov s prošnjo, da ga razmnožite in organizirate podpisovanje, dobite na tej povezavi >>

Prav tako jih lahko že sedaj pošljete sindikalnim zaupnikom pri delodajalcih, da zberejo podpise med delavkami in delavci. Cilj je zbrati nekaj tisoč podpisov, s katerimi bomo ob vložitvi pobude za spremembo zakona o minimalni plači pokazali, da naš predlog uživa široko podporo med ljudmi.

Zbrane podpise nam lahko pošiljate sproti na naslov:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

ali pa obrazce zbirate in nam jih skupaj pošljete najkasneje do 12. maja 2015.

Do začetka zbiranja najmanj 5000 podpisov na upravnih enotah bomo pripravili tudi propagandno gradivo, s katerim bomo podprli našo akcijo ter nam olajšali delo.

Lep pozdrav!

Mag. Dušan Semolič

Predsednik ZSSS