Članski sestanek

V skladu z določili 30. člena Pravil sindikata družbe sklicujem letni članski sestanek, ki bo

v petek, 6. 3. 2015, ob 19. uri

v prostorih restavracije Cveta na Jadranski c. 23 v Mariboru

(nad Štajerskim avtodomom)

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev letnega članskega sestanka in izvolitev delovnih teles

  2. Poročilo o delovanju sindikata v letu 2014 in program dela za naslednje obdobje

  3. Finančna poročila

  4. Poročila nadzornega odbora

  5. Finančni načrt

  6. Razprava in sklepanje o poročilih

Na sestanek poleg članov sindikata vabimo generalno sekretarko Republiškega sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, Karmen Leban, sekretarja Območne organizacije ZSSS Podravja in Koroške, Gregorja Cerarja, sekretarko Sindikata GIT za Podravje in Koroško, Bredo Črnčec, informatika v Območni organizaciji ZSSS Podravje in Koroška, Milana Žižka, direktorja družbe Terme Maribor, Boruta Rojsa, prokurista družbe Terme Maribor, Andreja Rakoviča, člane Sveta delavcev družbe Terme ter člane sindikata, ki so se upokojili v preteklem letu.

Po uradnem delu bomo ostanek večera preživeli ob dobri hrani in glasbi za ples.

Prosimo, da svojo prisotnost potrdite svojemu sindikalnemu zaupniku ali na sedež sindikata na telefon 25-23-578 ali na elektronski naslov sindikat.terme@triera.net ali mobitel 051/660-881 do ponedeljka 2. 3. 2015.

Vabimo vas, da se letnega članskega sestanka čimbolj številno udeležite.

Predsednik sindikata:

Kristijan Lasbaher, l.r.