Politika zasebnosti

Varovanje podatkov

Sindikat gostinstva in turizma Terme Maribor je zavezan k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani lahko obiščete, ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi.
Sindikat gostinstva in turizma Terme Maribor jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

V nekaterih delih spletnega mesta https://sgit-termemb.si z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko sindikat ponudil vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.

Avtorske pravice

Vse informacije in druge stvaritve, do katerih ima uporabnik dostop na naših spletnih straneh, so proste posebnega avtorskega pravnega varstva in so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom, z naslednjo izjemo:
Uporabniku je dovoljeno povzemanje vsebine naših spletnih strani, vendar le pod pogojem, da uporabniki pri vsaki uporabi navedejo vir in avtorstvo.
Izjema ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah smatrajo za nevarovane stvaritve in jih je mogoče navajati tudi brez navedbe vira. Uporabnik, ki ravna v nasprotju z navedenimi določbami, odškodninsko in drugače odgovarja za posledice.