Vabilo na 4. redno sejo predsedstva SGiT

Članicam in članom predsedstva
sindikata GIT Slovenije!

Zadeva: V A B I L O!

Spoštovani kolegi in kolegice!

Vabiva Vas na 4. redno sejo predsedstva sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, ki bo, skladno z dogovorom, v četrtek, 16. maja 2013 ob 10.30 uri v sejni sobi Osrednjeslovenske območne organizacije ZSSS Ljubljane na Parmovi 51 v Ljubljani.

Predlagava NASLEDNJI DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje predsedstva
2. Poročilo s seje ESS – reformni program Vlade RS
3. Pregled problemov okoli izplačila oz. izrabe viška ur za leto 2012 po KP
4. 22. Srečanje članov sindikata GIT V Rogaški
5. Počitniške kapacitete SGIT
6. Tekoča problematika v podjetjih
7. Razno

Gradivo k 1. In 2. točki dnevnega reda smo Vam že posredovali. Prosim Vas, da se pripravite na 3. 5. In 6. Točko, da bomo lahko sejo pravočasno in uspešno zaključili.

Generalna sekretarka 
Karmen Leban

Predsednik
Kristijan Lasbaher