Davčna uprava RS in Carinska uprava RS sta objavili seznam davčnih dolžnikov.

 

Spodaj je dostop do vseh informacij.

http://seznami.gov.si/DURS/main_neplacniki.html

http://seznami.gov.si/CURS/Seznam_neplacnikov_CURS.html

 

Pred branjem seznama si obvezno preberite opozorilo informacijske pooblaščenke:

Obiskovalce spletnih strani, na katerih so objavljeni osebni podatki o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb iz 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 13/2011-UPB4, 32/2012, 94/2012, v nadaljevanju ZDavP-2) opozarjamo, da s temi podatki ni dovoljeno vzpostavljati novih zbirk osebnih podatkov, prav tako pa objavljenih podatkov tudi ni dovoljeno vnašati v že obstoječe zbirke osebnih podatkov. Takšno ravnanje bi pomenilo kršitev določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) – prekršek po 1. točki prvega odstavka 91. člena ZVOP-1. Več o tem si lahko preberete tukaj https://www.iprs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Obvestilo.pdf.

 

Goran Lukič

Izvršni sekretar ZSSS za politike zaposlovanja, migracije in odnose z javnostmi