Članski sestanek članov sindikata

 

V skladu  z določili 30. člena Pravil sindikata družbe sklicujem članski sestanek članov sindikata, ki bo

v petek, 1. marca, ob  19. uri

v hotelu Habakuk v dvorani TURNER

 

Predlog dnevnega reda:

 

  1. Otvoritev letnega članskega sestanka  in izvolitev delovnih teles
  2. Poročilo o delovanju sindikata v preteklem letu  in program dela za naslednje leto
  3. Finančna poročila
  4. Poročila nadzornega odbora
  5. Finančni načrt
  6. Razprava in sklepanje o poročilih

Na sestanek poleg članov sindikata vabimo generalno sekretarko Republiškega sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Karmen Leban, sekretarja Območne organizacije ZSSS  Podravja in Koroške Gregorja Cerarja, sekretarko Sindikata GIT za Podravje in Koroško Bredo Črnčec, informatika v Območni organizaciji ZSSS Podravje in Koroška,  Milana Žižka, prokurista družbe Terme Maribor, Boruta Rojsa, direktorico družbe Terme Maribor, Leonido Selinšek, pomočnika direktorice družbe Terme Maribor, Andreja Rakoviča, direktorja hotela Habakuk, Andreja Pusta, vodjo gostinstva hotelov Habakuk in Bellevue, Romana Tadina, predstavnika lastnikov Kima Dmitrya, predsednika Sveta delavcev Marjana Posnic in člane  Sveta delavcev  Term Maribor ter člane sindikata, ki so se upokojili v preteklem letu.

Po uradnem delu bomo ostanek večera preživeli ob dobri hrani in glasbi za ples.

Prosimo, da svojo prisotnost potrdite na elektronski naslov sindikat.terme@triera.net ali na mobi 051 660 881 ali svojemu sindikalnemu zaupniku, do petka, 22. 2. 2013.

Vabimo vas, da se letnega članskega sestanka udeležitev v  čimvečjem številu.

                                                                                                          Predsednik sindikata

                                                                                                          Kristijan Lasbaher, l.r.