»Proti centralizaciji zdravstva« – za zdravje v regijah

Vas razjezi še ena vest o referendumu in se sprašujete, kaj se dogaja z našo zdravo pametjo? In čemu je potrebno toliko referendumov za na prvi pogled nepomembne odločitve, o katerih bi tako ali tako morala odločati stroka? Kaj pa če so referendumi še edini legalni instrumenti demokracije, s katerimi ljudje še lahko izrazijo svojo voljo? Pustite se poučiti in se potem odločite po svoji vesti …

Konec novembra 2012 je Ministrstvo za zdravje predlagalo, Državni zbor RS pa sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta naj bi devet samostojnih območnih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštitut za varovanje zdravja združil v dva nova zdravstvena zavoda: Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Zakon je bil predstavljen in sprejet kot del reforme zdravstva, kljub temu, da se s sprejetjem ni strinjala večina strokovne javnosti (osem od devetih zavodov; Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, ki sicer združuje vso stroko javnega zdravja v RS – poleg zavodov za zdravstveno varstvo še zdravstvene domove in bolnišnice), lokalne skupnosti in nekatere regijske razvojne agencije. Odločitev je bila politična.

Regijski zavodi smo ustanovljeni in delujemo za potrebe ljudi na področju, za katerega smo ustanovljeni. Na znanstveno medicinski podlagi strokovno obravnavamo probleme zdravstvenega varstva s področij socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekologije (v nadaljevanju javno zdravje), jih usklajujemo na nacionalni in koordiniramo na regijski ravni. Imamo visoko razvite sisteme vodenja kakovosti, vrsto akreditiranih dejavnosti ter izvajamo verodostojne in zaupanja vredne storitve. Regijske specifičnosti in izredna stanja v javnem zdravju so v obstoječi mreži hitro prepoznane; poiskane in predlagane so rešitve, ki so izvajane v omogočenem obsegu glede na vire. Res pa je, da je virov za izvajanje naših dejavnosti, ki se vežejo na nacionalni program, vsako leto manj (v zadnjih 15 letih so se sredstva za programe javnega zdravja zmanjšala za okoli 50 %), kar dokazuje mačehovski odnos vlade do stroke javnega zdravja in posledično do zdravja ljudi v regijah. Star ljudski pregovor pravi, da je bolezen bolje preprečiti, kot zdraviti, vendar naša vlada očitno nima posluha za ljudi in podira ter varčuje tam, kjer ima dobro postavljene temelje in bi morala graditi naprej.

Mnenja smo, da Zakon predstavlja neposredno centralizacijo dejavnosti, kar vodi do ukinitve dejavnosti javnega zdravja v regijah, to pa posledično pomeni slabše zdravje prebivalcev v regijah.

Ker se zaposleni v Zavodih za zdravstveno varstvo s predlogom ne strinjamo in se bojimo posledic, izvajamo aktivnosti za referendum. Ta bo glede na trenutne predloge le eden izmed referendumov in kot tak v paketu z drugimi ne bo prinašal še dodatnih stroškov za javno blagajno.

V času od 3. januarja do 6. februarja 2013 bo potekalo zbiranje podpisov za referendum »Proti centralizaciji – za zdravje v regijah« na upravnih enotah po vsej Sloveniji. Vabimo vas, da nas s svojim podpisom podprete. S tem boste doprinesli k svojemu zdravju in zdravju naših otrok.

Obrazec za vašo podporo najdete v priponki, elektronsko pa lahko svojo podporo oddate na spletnih straneh elektronskih storitev javne uprave. Za slednje potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Podrobnejša navodila, obrazci in povezave za oddajo vašega glasu podpore so na voljo tudi na http://www.proticentralizaciji.si/ , na podstrani Zbiranje podpisov.

V razmislek še naslednji poudarki:

podpis pomeni tudi glas proti VSEM centralizacijam,

podpis pomeni nasprotovanje današnjemu obnašanju in ravnanju politike v Sloveniji in

podpis pomeni nasprotovanju dirigirani demokraciji.

Več o našem predlogu in ponujenih rešitvah, ki lahko hitro pripeljejo do ureditve razmer, si lahko preberete na spletni strani: www.proticentralizaciji.si

Sodelavci Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor

 

 

POSTOPEK ZA OVERITEV PODPISA V PODPORO REFERENDUMU:

1. OSEBNO NA SEDEŽU UPRAVNIH ENOT IN KRAJEVNIH URADOV,

ne glede na kraj vašega stalnega prebivališča, v njihovem poslovnem času. Upravne enote imajo praviloma poslovni čas: vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure, razen v sredo, ko delajo do 18.00 ure (nekatere imajo poslovni čas v sredah od 7.00 – 17.00 oz. 7.30 do 17.30 ure), in v petek, ko delajo do 13.00 ure. Krajevni uradi imajo praviloma krajši poslovni čas in ne delajo vse dni v tednu. S seboj imejte veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Podpis podpore zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma »PROTI CENTRALIZACIJI ZDRAVSTVA« se odda na predpisanemu in predizpolnjenemu ( glej prilogo) obrazcu v slovenskem jeziku ali italijanskem jeziku ali madžarskem jeziku. S čitljivimi, velikimi tiskanimi črkami izpolnite vaše osebne podatke na obrazcu. Zapisani osebni podatki se morajo ujemati s podatki, ki so navedeni na vaših uradnih dokumentih.

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca je v prilogi.

Če ste obrazec dobili na upravni enoti ali krajevnem uradu,  je potrebno poleg vaših osebnih podatkov natančno navesti, kateri zahtevi dajete podporo. To storite tako, da na obrazcu med navedenimi podporami:

–          obkrožite A ZR/
–          v okvirček napišite številko: 549,
–          na prazno črto pa: »PROTI CENTRALIZACIJI ZDRAVSTVA«.

Izpolnjen obrazec morate za njegovo veljavnost lastnoročno podpisati vpričo uradne osebe na upravni enoti ali krajevnem uradu. Na upravni enoti ali krajevnem uradu vam bodo obrazec potrdili, nato pa vam ga bodo vrnili. Podpisan in potrjen obrazec oddajte na naši stojnici ali predstavniku pobudnika, ki zbira podpise, pred upravno enoto. Če pred upravno enoto ne bo stojnice ali predstavnika pobudnika, potrjeni obrazec čim prej oddajte osebno ali po navadni pošti na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ul. 1, 2000 Maribor.

Več informacij dobite na strani:

http://www.proticentralizaciji.si/?page_id=9

 

Obrazec >>         Obrazec izpolnjen >>