Zadnje aktivnosti ZSSS na področju prostovoljnega vstopa v obvezno pokojninsko zavarovanj

 

Obveščamo vas, da se je v ponedeljek, 21. 1. 2013, predsednik ZSSS Dušan Semolič srečal z ministrom za delo Andrejem Vizjakom, da bi ga podrobneje seznanil s pisno pobudo ZSSS iz začetka januarja 2013 za bolj postopen dvig prispevka, ki ga dolgotrajno brezposelni vsak mesec plačujejo za prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko zavarovanje. Po 1. 1. 2013 se je namreč zaradi uveljavitve novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ta mesečni prispevek povečal z 58 € na 186 € ali za 320 odstotkov. Številni člani sindikatov, povezanih v ZSSS, ki so delo izgubili zaradi stečajev ali poslovnih razlogov, in dela zaradi svoje starosti kljub večletnemu aktivnemu iskanju ne najdejo, so nas namreč opozorili, da takšnega zneska brez rednih dohodkov ne zmorejo več plačevati. Prisiljeni bodo izstopiti iz pokojninskega zavarovanja in s tem se jim odmika datum upokojitve in zmanjšuje socialna varnost na starost.

Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je takoj po pogovoru javnost obvestila z naslednjimi besedami: »Na sestanku je bilo dogovorjeno, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pridobi ustrezne podatke o številu in strukturi zavarovancev, ki so si doslej sami plačevali prispevek v višini 57 evrov na mesec, še posebej pa so izpostavili problem brezposelnih. Dogovorjeno je bilo tudi, da ministrstvo v 14 dneh pripravi možne rešitve, s katerimi bi umilili učinek dviga prostovoljnega prispevka za najbolj ranljive skupine, kot so dolgotrajno brezposelni in starejši.«

 Po pogovoru z ministrom pričakujemo, da bo državni zbor na njegov predlog že na zasedanju marca 2013 določil večletno prehodno obdobje za bolj postopen dvig prispevka dolgotrajno brezposelnih za prostovoljen vstop v obvezno pokojninsko zavarovanje.Dolgotrajno brezposelnim članom svetujemo, da odložijo odločitev o prekinitvi pokojninskega zavarovanja, dokler ne bodo znane rešitve, ki jih bo državnemu zboru predlagal minister.

 ZSSS se z ministrom in delodajalskimi organizacijami pogaja za izboljšanje položaja dolgotrajno brezposelnih tudi na pogajanjih o spremembah zakona o urejanju trga dela. Ugotavljamo namreč, da so zaradi krize na trgu dela in v veliki večini negativnega delodajalskega odnosa do starejših praktično nezaposljivi, zato tekom pogajanj vedno znova izpostavljamo nujnost zagotavljanja ustrezne socialne varnosti brezposelnih ter potrebo po takojšnjem zagonu učinkovitih programov aktivne politike zaposlovanja za starejše. Po zadnjih podatkih Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je med  registrirano brezposelnimi kar 50,2 odstotkov tistih, ki so brezposelni več kot 12 mesecev. Število starejših brezposelnih pa se je v obdobju med decembrom 2008 in 2012 skorajda podvojilo na nekaj več kot 40.000!

 Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS