Zahteva za priznanje pravice do delne starostne / predčasne pokojnine

S to E-novico ZSSS vas opozarjamo na nov obrazec, s katerim je mogoče uveljaviti povsem novo pravico, ki jo je prinesel novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2). Ker je to pravico mogoče uveljaviti zgolj s tem obrazcem (ni avtomatska), vas nanj opozarjamo zato, da ne bi kdo od članov v ZSSS povezanih sindikatov, ki je upravičen do te pravice, brez nje ostal zaradi nepoučenosti.

Pošiljamo vam povezavo na nov obrazec Zahteva za izplačilo dela starostne / predčasne pokojnine, s katerim lahko v skladu z ZPIZ-2 član/zavarovanec obveznega pokojninskega zavarovanja, ki je že izpolnil upokojitvene pogoje ali po ZPIZ-1 ali po ZPIZ-2 in se vseeno še ne namerava upokojiti, zahteva, da mu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) najdlje do svojega 65. rojstnega dneva izplačuje 20 % pokojnine. Gre za pravico – začasni bonus, katerega namen je spodbuditi k prostovoljni odložitvi datuma upokojitve tiste, ki že izpolnjujejo upokojitvene pogoje.

Pomembno je naslednje:

  1. 1.20 % starostne ali predčasne pokojnine bo v povprečju znašalo 122 €, ki ga bodo upravičenci od ZPIZ prejemali poleg svoje plače in drugih dohodkov do datuma svoje upokojitve oziroma najdlje do svojega 65. rojstnega dneva. Konkretni znesek bo seveda višji ali nižji odvisno od pokojnine, do katere bo upravičen vsak posameznik.
  •          Poleg tega začasnega bonusa pa si lahko istočasno z odložitvijo upokojitve prislužite tudi trajni bonus – trajno povišanje starostne pokojnine za vsake dodatne tri mesece zavarovanja. Trije dodatni meseci vam prinesejo povišano odmero pokojnine, za katero je sicer treba delati skoraj celo leto. Za največ tri leta podaljšanja si tako lahko prislužite višjo odmero, za katero bi sicer morali delati skoraj 10 let. To pa se že zelo pozna pri višini pokojnine!
  1. 2.Pravico do 20 % starostne ali predčasne pokojnine je mogoče uveljaviti samo z vložitvijo vloge na tem obrazcu. Zavod ZPIZ torej pravice ne priznava avtomatsko.
  2. 3.Pomembno za tiste, ki upokojitvene pogoje izpolnjujejo tudi po ZPIZ-1 in se zato v skladu s 391. členom ZPIZ-2 smejo tudi po 1. 1. 2013 še vedno upokojiti po ZPIZ-1: Kdor lahko izbira med upokojitvijo po ZPIZ-1 ali po ZPIZ-2, se bo moral odločiti. Če bo uveljavljal pravico do 20 % pokojnine, ki je pravica iz ZPIZ-2, se bo moral odreči upokojitvi po ZPIZ-1. Zato se splača to vlogo vložiti predvsem tistim, ki se nameravajo upokojiti šele čez dolgo časa. Pri odložitvi upokojitve zgolj za nekaj mesecev, pa se najbrž bolj splača upokojitev po ZPIZ-1. Vsekakor si naj da tak posameznik na ZPIZ izračunati, kolikšno pokojnino lahko uveljavi po obeh zakonih in se šele nato odloči.
  3. 4.Kdor je že izpolnil upokojitvene pogoje in se je prostovoljno odločil odložiti datum upokojitve, mu zato ne zapade pravica do upokojitve. Kadarkoli se sme premisliti in se takoj upokojiti.
  4. 5.Po ZPIZ-2 pa se lahko tisti, ki že izpolnjujejo upokojitvene pogoje, po dogovoru s svojim delodajalcem odločijo tudi za delno upokojitev. Ker se bodo s tem izognili malusom, bo to najbrž najbolj zanimalo tiste, ki že izpolnjujejo pogoje za predčasno pokojnino, ne pa še tudi za starostno pokojnino. V tem primeru delajo lahko najmanj 4 ure na dan oziroma 20 ur tedensko (možno torej tudi delo zgolj 3 dni na teden a polni delovni čas). V tem primeru jim bo ZPIZ avtomatsko k delni pokojnini prištel začasni bonus v višini 5 % polne pokojnine. V primeru delne upokojitve morajo na ZPIZ oddati vlogo na obrazcu Zahteva za priznanje pravice do delne starostne / predčasne pokojnine .

Oba obrazca Zahteva za izplačilo dela starostne / predčasne pokojnine in Zahteva za priznanje pravice do delne starostne / predčasne pokojnine  sta objavljena na spletni strani http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/uveljavljanjepravic/obrazcivlog/obrazci .

Na isti spletni strani so objavljene tudi uradne ure in kontaktni naslovi vseh območnih enot ZPIZ, na katerih lahko oddate izpolnjeni obrazec.

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS