SPOROČILO SINDIKATA DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE ZA JAVNOST!

 

Danes, dne 5. decembra 2012, bo ob 14. uri  Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (S GIT Slovenije), skupaj z Obalnim sindikatom gostinstva in turizma pri Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije ter Sekcijo za gostinstvo pri Združenju delodajalcev Slovenije, podpisal aneks h kolektivni pogodbi gostinstva in turizma Slovenije.

V aneksu smo se med prvimi dogovorili za višino regresa za letni dopust v letu 2013 in sicer bo regres znašal 880 evrov. Prav tako smo se dogovorili za 2-odstotno uskladitev najnižjih osnovnih plač v dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije.

Kljub težkim pogojem gospodarjenja, slabim napovedim in recesiji, v katero tone država, so pogajanja uspela. Rezultati pogajanj so sicer za enkrat majhni, vendar gre krivulja počasi navzgor. S seboj nosijo pomembno sporočilo vsem zaposlenim v gostinstvu in turizmu, to pa je, da bomo s socialnim dialogom, medsebojnim spoštovanjem in trdim delom dosegli cilje, ki si jih bomo zastavili – skupaj!

Zadovoljen delavec je poleg dobrega, sposobnega in poštenega direktorja edini pravi recept za izhod iz sedanje krize: krize vrednot, krize dela in ne nazadnje krize kapitala!

Karmen LEBAN

Generalna sekretarka S GIT Slovenije