IZJAVA ZA JAVNOST SINDIKATA GIT SLOVENIJE IN OBALNEGA SINDIKATA GIT PRI KONFEDERACIJI 90

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenska turistična organizacija sta predstavila rezultate slovenskega turizma po glavni turistični sezoni 2012. Sezona je bila po besedah mag. Marjana Hribarja zelo dobra, boljša kot so si upali napovedovati. Zabeleženih je za 3,1% več prihodov in za 1,4% več prenočitev turistov kot v istem obdobju lani. Prihodov tujih turistov je bilo za 6,1% več, prenočitev, ki so jih ustvarili pa za 5,6% več kot v enakem obdobju lani. Pozitivna je tudi rast prihodkov iz naslova turizma , ki znaša 3%.

Medtem ko je hotelirstvo s turizmom eno največjih gonil zaposlovanja in gospodarskega prihodka v Evropskem prostoru, pa je pri nas situacija drugačna. Kljub dobrim rezultatom se plače zaposlenih v turistično gostinski dejavnosti v letošnjem letu še vedno niso uskladile in so še vedno na repu vseh slovenskih plač. Velika večina plač ne dosega 600 evrov mesečnega izplačila. Število oddelanih in neplačanih presežnih ur se je povečalo, količina dela prav tako, saj ljudje odhajajo in zapuščajo slabo plačano in necenjeno delo v gostinstvu. So utrujeni in nezadovoljni gostinski delavci. Postali so blago –»človeški vir« v najbolj perspektivni panogi slovenskega gospodarstva. Gostinstvo in turizem je dejavnost popolnoma odvisna od ljudi, ki v njej delajo, pa tega nihče od menedžerjev, ki vodijo turistična podjetja noče ne videti in ne vedeti. Lastniki pa so mnogo preveč pasivni opazovalci dogajanja, saj jih očitno dolgoročni trajnostni razvoj slovenskega turizma ne zanima.

Do konca maja bi se morali sindikati in delodajalci dogovoriti o uskladitvah najnižjih osnovnih plač in regresu za letni dopust. Sedaj smo že na polovici oktobra pa do dogovora še vedno ni prišlo. Sindikat je dal pobudo pa delodajalci niso našli časa za pogajanja. Pripravljajo svojo analizo, s katero bodo skušali ves finančni neuspeh podjetij, vse slabe naložbe in dolgove, ki izvirajo iz financiranja prenesti na zaposlene. Kriza je tu! Finančna in moralna. Delo na črno cveti, najboljši kadri odhajajo v tujino, mladih delo v turizmu ne vidijo kot svojo sanjsko službo.
Zato v sindikatih nadaljujemo akcijo, ki smo jo začeli v juliju in nadaljevali v avgustu. Letake, s katerimi opozarjamo na razmere in položaj zaposlenih v slovenskem turizmu smo dodelali in jih bomo delili na prireditvi GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR , ki jo organizirajo delodajalci v Radencih. Namenjeni so tako zaposlenim kot obiskovalcem prireditve. Naj se vidita blišč in beda slovenskega turizma.

Letake bomo delili v torek, 16. oktobra 2012, na parkirišču pred hotelom Radin destinacije Zdravilišča Radenci družbe Sava Turizem d.d. v Radencih, s pričetkom ob 10.uri.

Akcija naj pokaže delodajalcem, da smo tukaj , da nas govori več ne zanimajo, da je sprenevedanja dovolj. Pogajanja bi lahko končali v enem popoldnevu, saj ne spreminjamo normativnega dela kolektivne pogodbe in ne zahtevamo preveč, pa ni bilo volje zato. Morda pa se bo tudi s to akcijo prava volja vrnila in bo socialni dialog zopet stekel.

Karmen LEBAN
Generalna sekretarka SGIT Slovenije
Irena VALENTI
Sekretarka Obalnega sindikata GIT Konfederacije sindikatov 90 Slovenije