Socialno podjetništvo-velik izziv tudi za sindikate

 

»Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov. Zagotavlja dodatno spodbudo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno in poklicno integracijo najbolj ranljivih skupin na trgu dela.

Zato se bomo zavzemali za razvoj podpornega okolja, v katerem bo socialno podjetništvo zaživelo. S tem se bo povečal delež delovnih mest, ki jih ta sektor zagotavlja.«

Tako smo odnos ZSSS do socialnega podjetništva zapisali v osnutku programskega dokumenta, ki bo predmet sprejema na 6. kongresu ZSSS, ki bo 7. decembra letos. Nekatere dobre izkušnje in prakse iz Evrope kažejo, da smo v Sloveniji na področju socialnega podjetništva na samem začetku, kar pomeni, da je to lahko velik izziv za izhod iz sedanje krize. Tudi za sindikate. Lansko leto je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu, letos je Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva in s tem ustvarila pravne podlage za njegov razvoj. Ali bo socialno podjetništvo zaživelo, je v veliki meri odvisno tudi od našega delovanja, ki bo usmerjeno predvsem v njegovo promocijo ter osveščanje in usposabljanje naših članov in širše javnosti.

Prva velika priložnost za to bo mednarodna konferenca o socialnem podjetništvu »Slovenija Coop 2012 – Zadružništvo, vektor sprememb v Evropi« 16. in 17. 10. 2012 v Ljubljani, katere organizator je Slovenski forum socialnega podjetništva, aktiven udeleženec pa tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Za vse naše člane, zaupnike in sindikalne sodelavce v območnih organizacijah, sindikatih dejavnosti in Zvezi je ta konferenca priložnost, da spoznamo socialno podjetništvo in aktivneje pristopimo k njegovi aktivizaciji, saj preko njega lahko prispevamo k temu, da v socialnih podjetjih najdejo delo mnogi naši člani, ki so do pred kratkim delali v že propadlih podjetjih. Vse o tej mednarodni konferenci najdete na spletni strani www.fsp.si/coop2012.

Z organizatorji konference smo za člane sindikatov iz ZSSS dogovorili poseben 30 % popust pri kotizaciji, ki tako za naše člane znaša le 35 EUR in poleg gradiv vsebuje tudi pogostitev v času konference. Prijave lahko pošljete na elektronski naslov: info@fsp.si” data-mce-href=”mailto:info@fsp.si“>info@fsp.si , poleg zahtevanih podatkov na že omenjeni spletni strani pa poleg imena napišite tudi ZSSS, kar vam bo zagotovilo nižjo kotizacijo.
Eden od uvodničarjev na konferenci, katere pokrovitelj je predsednik republike dr. Danilo Türk, bo tudi predsednik ZSSS mag. Dušan Semolič, moderator panela o delavskih zadrugah, katere pokrovitelj je Delavska hranilnica, pa bo naš sodelavec Goran Lukić, ki je predstavnik socialnih partnerjev v Svetu za socialno podjetništvo, ki ga je v skladu z zakonom ustanovila Vlada RS.
Organizator sprejema prijave do zapolnitve prostih mest.

Milan Utroša, sekretar ZSSS