Informacija za člane ZSSS št. 1 o pogajanjih o letošnjem vladnem predlogu pokojninske reforme

 

 

V sredo, 20. 9. 2012, je na ministrstvu za delo pogajalska skupina Ekonomsko-socialnega sveta – ESS pričela tristranska pogajanja med vlado, sindikati in delodajalskimi organizacijami o letošnjem predlogu novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) oziroma o pokojninski reformi. V pogajalski skupini ESS so poleg predstavnikov vlade še predstavniki vseh organizacij socialnih partnerjev na sindikalni in delodajalski strani, ki so člani ESS. Pogajalka v imenu ZSSS je Lučka Böhm in njen namestnik Andrej Zorko, oba izvršna sekretarja ZSSS. Po potrebi bomo pogajalsko ekipo dopolnili s strokovnjaki ZSSS s posameznih področij. Pogajanja se nadaljujejo v ponedeljek, 24. 9. Ministrstvo bo za ta pogajanja pripravilo razpredelnico vsebinskih sklopov, ki so jih pisno predlagale vse organizacije socialnih partnerjev na sindikalni in delodajalski strani. Pogajanja bodo namreč vsak ponedeljek in sredo potekala po sklopih in ne po členih ZPIZ-2.

 

O katerih vsebinskih sklopih predloga ZPIZ-2 se želimo pogajati, smo ministru sporočili tudi mi. Pri tem smo upoštevali stališča, ki so jih organi ZSSS oblikovali v času razprave o ZPIZ-2, ki smo ga državljani Slovenije zavrnili na referendumu 5. 6. 2011. Upoštevali pa smo tudi številna e-pisma z vašimi predlogi in opozorili, ki ste nam jih člani svobodnih sindikatov v preteklih dveh tednih poslali v zvezi z letošnjim predlogom ZPIZ-2. Zanje se vam iskreno zahvaljujemo, saj tudi zaradi njih naša stališča zanesljivo odražajo pričakovanja naših članov!

 

O sklopu vsebinskih vprašanjih, o  katerih se želimo pogajati, si lahko podrobno preberete na naši spletni strani www.zsss.si, kjer smo pripravili prostor z informacijami, ki jih potrebujete za spremljanje pogajanj o tej ključni reformi za prihodnost delavskih pravic in socialne države. Tokrat omenjamo zgolj tista, ki so najpogosteje omenjana tudi v vaših e-dopisih: olajšave pri upokojevanju tistih, ki so začeli delati že kot najstniki, upokojitveni pogoji za tiste, ki ste študirali, prehodna obdobja za dvig upokojitvenih pogojev žensk, olajšave na otroke in vojaški rok, prehodno obdobje za upokojevanje brezposelnih, odmera pokojninske osnove in dostojna višina pokojnin, usklajevanje pokojnin, pravice delovnih invalidov, postopek priznavanja poklicnih bolezni, poklicno zavarovanje in beneficirana delovna doba, stroški upravljanja premij v drugem pokojninskem stebru, … Cilj ministra na teh pogajanjih je dvig upokojitvene starosti in pokojninske dobe. Cilj delodajalcev je znižanje stroškov dela, povezanih s pokojninskim zavarovanjem svojih zaposlenih.

 

Minister je pogajalski skupini ESS predlagal, da javnosti ne obveščamo o poteku pogajanj, dokler ta ne bodo zaključena. Čeprav tudi mi vemo, da pogajanja preko novinarjev niso konstruktivna, pa naši člani pričakujete, da vas sproti obveščamo. Zato bomo posebno pozornost namenili tudi komunikaciji s članstvom preko E-novic ZSSS, spletne strani ZSSS ter glasila ZSSS Delavska enotnost (http://www.sindikat-zsss.si/index.php?option=com_content&;view=category&layout=blog&id=18&Itemid=7). Da bi bili bolje obveščeni, vas vabimo, da se na Delavsko enotnost naročite! Po njej lahko povprašate tudi vašega sindikalnega zaupnika.

 

Pogajamo se v vašem imenu. Spremljajte zato pogajanja na spletni strani ZSSS in glasilu Delavska enotnost!

 

Lučka Bohm, izvršna sekretarka ZSSS