Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače (52. člen KP GIT Slovenije)

 

Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do največ 10 dni v letu zaradi:

• lastne poroke 2 dni
• rojstva otroka 2 dni
• smrt zakonca, izven zakonskega partnerja, otroka 3 dni
• smrt staršev, smrti bratov, sester 3 dni
• smrt starih staršev, zakončevih staršev 1 dan
• selitve delavca 1 dan
• elementarne nesreče od 1 do 3 dni
• sodelovanja na krvodajalski akciji 1 dan

Odsotnost v zgornjih primerih je treba izkoristiti ob nastanku dogodka. V primeru selitve je pravica omejena enkrat letno. Delavec mora ob nastanku katerega koli od navedenih dogodkov, sam obvestiti delodajalca.

Delavec ima tudi pravico trikrat letno do odsotnosti z dela do 2 uri dnevno zaradi neodložljivih opravkov (obisk zdravnika, zobozdravnika, roditeljskega sestanka).

Delavcu je treba omogočiti odsotnost zaradi opravljanja državljanskih dolžnosti in odziva na vabilo sodišča ali drugega državnega organa ter opravljanja funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih.

Karkoli vas zanima ali zaznavate kot problem, se takoj obrnite na vaše sindikalne zaupnike ali sekretarko Marto (051 660881), predsednika Kristijana (041 614381) ali pokličite sekretarko Bredo na območje (031 840381)!