Malo delo ubija pogodbe o zaposlitvi

 

V torek, 4. 9. 2012, smo na novinarski konferenci predstavili razloge proti morebitnim vnovičnim poskusom uvedbe malega dela v Sloveniji.

Predsednik ZSSS Dušan Semolič, izvršni sekretar ZSSS za pravno področje in področje delovnih razmerij Andrej Zorko in sekretarka Sindikata mladi Plus Dalia Cerovšek so opozorili, da razlogi nasprotovanja uvedbi malemu delu, kakršne smo v ZSSS navajali v preteklih letih, držijo tudi letos.

Predlog uvedbe malega dela izhaja iz izhodišč za reformo trga dela, kakršne je vlada predstavila junija, ne glede na njegovo sedanje poimenovanje in kategorije ljudi, na katere se bo nanašal, pa bo malo delo onemogočalo zaposlovanje za (ne)določen čas, slabšalo položaj delavk in delavcev in zmanjševalo pravice brezposelnim.

Ponoven poskus uvedbe malega dela bo negativno vplival na gibanje bruto domačega proizvoda, saj ljudje v vse bolj negotovih razmerah in vse globlji krizi ne bodo proizvajali in/ali trošili več.

Prav tako smo opozorili, da je glavna koalicijska stranka (SDS) še lani nasprotovala uvedbi malega dela iz podobnih razlogov, kakršne smo navajali v ZSSS

{youtube}_b7VDsl_298|350|250|0{/youtube}

(glej npr. video posnetek poslanca SDS Marijana Pojbiča o razlogih za nasprotovanje zakonu o malem delu). Poudarili smo, da v ZSSS ne nasprotujemo uvedbi malega dela za upokojence, pri čemer pa so tudi pri tem še nejasnosti, na katere bo treba odgovoriti.

Izkušnje z malim delom iz tujine kažejo, da malo delo ne izboljša razmer na trgu dela, prav tako ne omogoča bistvenega prehoda ljudi, ki opravljajo malo delo, v bolj dostojne in kakovostne oblike zaposlitev. Pred poletjem je bilo v državnem zboru in tudi v ekonomsko-socialnem svetu dogovorjeno, da bodo pristojni na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) pripravili strategijo zaposlovanja mladih, a o tem za reševanje socialno-ekonomskega položaja mladih temeljnem dokumentu ni ne duha ne sluha, mladi pa imajo vse manj možnosti, da se osamosvojijo in kakovostno zaživijo. MDDSZ smo pozvali naj zagotovi vsebinsko sodelovanje mladih pri pripravi tega dokumenta.

Če bo Slovenija nadaljevala po tej poti, bomo v kratkem imeli le še male delavce in samozaposlene, malo dela pa pomeni pogreb za delo po pogodbah o zaposlitvi, smo še poudarili.

Na spletni strani ZSSS  si lahko ogledate kratek informativni video o evoluciji stališč nekdanje največje opozicijske in sedanje največje koalicijske stranke SDS o malem delu med letoma 2010 in 2012, ki smo ga pripravili v ZSSS. Material za izdelavo filma je pridobljen s spletne strani YouTube in spletnih strani SDS ter MDDSZ. 

Ogledate si lahko tudi posnetek novinarske konference ZSSS o razlogih proti morebitni uvedbi malega dela za brezposelne.