Obvestilo zaposleni v skupini Terme Maribor

Spoštovane sodelavke in sodelavci,

Kot ste danes verjetno že bili obveščeni, me je nadzorni svet v novi sestavi na prvi konstitutivni seji sporazumno razrešil s funkcije predsednika uprave in mi z dnem 16.5.2012 predčasno preneha mandat.

Ob tej priložnosti bi vam rad sporočil, da se prav  ponosen na vse to, kar smo s skupnimi močmi v poslovanju družbe dosegli v lanskem letu oz. v času mojega kratkega  11 mesečnega mandata, kar so nam danes tudi priznali delničarji družbe na skupščini s 100% podporo predlagani razrešnici za upravo in nadzorni svet drużbe.

Drużba Terme Maribor ima vse predpostavke, da v teh kriznih časih doseże vodilno vlogo v razvoju turistične, trgovinske in medicinske ponudbe v Sloveniji. V prihodnje se ne bo več ukvarjala z lastništvom, ki je v zadnjih letih bistveno zaviralo njen razvoj, temveč s posli, investicijami v nove kapacitete in predvsem z  “investicijami” v zaposlene to je v njihovo izobrażevanje, v dvig standarda zaposlenih in v medčloveške odnose.

Vsem tistim sodelavkam in sodelavcem, ki jih v tem relativno kratkem obdobju mojega vodenja družbe, nisem osebno spoznal se iskreno opravičujem, pa vendarle bil sem zelo vesel vseh srečanj in pogovorov s sodelavci … v pralnici, vrtini, city shopu Domini, travel shopih na stari in novi meji, kot tudi na Tratah, hotelih: Uni&Orel, Piramida, Habakuk, Bellevue, gostilni 3 ribniki, hčerinski drużbi Fontana d.o.o..
Posebej se zahvaljujem vodstvu sindikata in Sveta delavcev drużbe za zelo korektno sodelovanje.

V bistvu mi novodobna mail  komunikacija nikoli ni bila blizu, zaradi tega vas vse skupaj vabim na poslovilno srečanje v četrtek 31.5.2012 ob 18. Uri v kongresni center H Habakuk – v primeru, da bo zaseden bom pravočasno sporočil nov datum srečanja.

Na koncu lahko rečem le HVALA da sem bil z vami in vi z menoj, SREČNO.

Zoran Boškovič, predsednik uprave