Začelo se je

 

 

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je včeraj, 3. 4. 2012, obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Predlog sprememb in dopolnitev zakona je vložil  Državni svet RS, pri čemer pa je pobudo za to podala ZSSS. Namen sprememb zakona je bilo zagotoviti vsaj minimum socialne varnosti delavkam in delavcem, ki več kot tri mesece zaporedoma za opravljeno delo od svojega delodajalca niso prejeli mesečne plače. Znesek, ki bi ga država nakazala delavcu, pa bi lahko le-ta izterjala od delodajalca s pomočjo pristojnega davčnega organa.

Praksa je namreč pokazala, da se izredno veliko število delavcev znajde v izredno težki situaciji, ko od svojega delodajalca ne prejmejo mesečnih plač, nad delodajalcem pa zaradi različnih interesov kapitala, bank ni uveden stečajni postopek oziroma uvedba tega traja izredno dolgo. Tako ti delavci ostanejo v delovnem razmerju in brez kakršnihkoli sredstev za preživljanje.

 

Mnenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, katerega pa so povzeli tudi nekateri člani odbora, ki so člani koalicijskih parlamentarnih strank, je bilo, da lahko ti delavci v primeru ne prejema mesečnih plač sami podajo predlog za uvedbo stečajnega postopka (pri tem očitno pozabljajo, da je potrebno plačati sodne stroške v višini približno 3.700 EUR) ali pa svojemu delodajalcu podajo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, se prijavijo kot brezposelne osebe na zavodu za zaposlovanje in prejmejo denarno nadomestilo. S tem bi lahko, po njihovem mnenju, rešili  svojo ekonomsko in socialno stisko. Pri tem pa očitno namerno spregledajo absurdno situacijo, da ti delavci čutijo večjo varnost na zavodu za zaposlovanje, kot pa, da bi jim le-ta bila zagotovljena pri delodajalcu. Očitno pa so tudi »spregledali«, da terjatev delavcev (neizplačane plače, odpravnina,….) niso prednostno poplačane iz stečajne mase, če ti delavci sami, pred uvedbo stečaja, podajo odpoved pogodbe o zaposlitvi.

 

Očitno za oblast neplačevanje mesečnih plač delavcem ni problem. Problem pa predstavlja pomoč države tem ljudem. Drugače namreč ne moremo razumeti sklepa odbora, ki je na obravnavi celo odločil, da spremembe Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu niso primerne za nadaljnjo obravnavo v parlamentu. Z drugimi besedami povedano: odbor je odločil, da bodo ti delavci še nadalje brez kakršnihkoli sredstev za preživetje. In to kljub temu, da so svoje delo pri delodajalcu vestno, pošteno in dobro opravili. Odločitev odbora gre v kontekst predlaganih varčevalnih ukrepov na področju socialne politike. Nesporno pa pomeni nadaljevanje klasične, trde, krute in do ljudi nepravične neoliberalne politike. Politike, katere edini namen je ustreči interesom izbranih na račun večine.

V ZSSS smo zato prepričani, da  je politika z včerajšnjo zavrnitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu RS jasno pokazala, da je pozabila na vse predvolilne obljube in da ji je popolnoma vseeno za položaj in življenje ljudi. V paket predlogov po zniževanju letnega dodatka za upokojence, spreminjanju subvencioniranja dijaške in študentske prehrane, spreminjanju načina plačila vrtcev za drugega otroka, zniževanju otroških dodatkov, zniževanju denarnih nadomestil za čas brezposelnosti, zniževanju starševskih nadomestil,…. je dodala še brezskrbnost za delavce. Vsekakor pa se je začel poskus razgradnje socialne države in spreminjanja družbenih vrednot!