Zahvala

 

Članom sindikata, ki so z oddanimi glasovi na volitvah v organe sindikata izkazali zaupanje, se v svojem imenu in imenu izvoljenih kandidatov najtopleje zahvaljujem. Vsemi močmi se bomo trudili, da to zaupanje tudi upravičimo.

Kristijan Lasbaher
predsednik sindikata