Rezultati volitev v družbi Terme Maribor

 

Volilna komisija družbe Terme Maribor razglaša rezultat volitev v organe sindikata , ki so bile 22. 3. 2012

1. Za predsednika sindikata je bil izvoljen KRISTIJAN LASBAHER

2. Za sindikalne zaupnike – člane IO sindikata so bili izvoljeni:

– sindikalna skupina Mestni turizem (hotel Piramida, hotel Orel in Trije ribniki) – MILENA KOŠAR
– sindikalna skupina Pohorski turizem (hotel Habakuk in hotel Bellevue) – TOMISLAV SITAR
– sindikalna skupina MTC Fontana – BRANKO PUPAHER
– sindikalna skupina Skupne službe – NADA ŠERBINEK

3. Za člane Nadzornega odbora sindikata so bili izvoljeni:

– BARBARA DOMANJKO
– GORDANA MESARIČ

Mandat novoizvoljenim članom v organe sindikata prične teči dne 28. 3. 2012 in traja 5 let.

Iskrene čestitke in uspešno delo!