Stres na delovnem mestu

 

ZSSS kot partner od marca 2010 sodeluje v projektu Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa povezanega z delom in zmanjševanje njegovih škodljivih posledic (PPDZ-S). Nosilec tega projekta je Univerza v Mariboru,  partner projekta pa  je tudi Združenje delodajalcev Slovenije.

 

Statistično se Slovenija uvršča v sam vrh po podatku koliko delovnih dni se letno izgubi zaradi bolezni. Stres je po evropskih statistikah umeščen na drugo mesto takoj za mišično kostnimi boleznimi. Zato je pomembno, da ga obravnavamo z enako pomembnostjo kot ostale dejavnike tveganja zdravja zaposlenih.

 

Evropski socialni partnerji so leta 2004 podpisali Sporazum o obvladovanju stresa povezanega z delom, ki nas obvezuje, da aktivno delujemo na ozaveščanju in izobraževanju naših članov na tem področju. Novosti povezane z obvladovanjem psihosocialnih tveganj pa je prinesel tudi Zakon o varovanju zdravja pri delu (ZVZD-1), ki je v veljavo stopil decembra 2011.

 

V mesecu marcu in aprilu načrtujemo še dve delavnici na temi, ki sta tesno povezani z nastankom stresa povezanega z delom, v mesecu maju pa pripravljamo tudi zaključno konferenco, na kateri bo predstavljen vprašalnik za ekspertno napoved dejavnikov tveganja povezanih s poklicnim stresom in rezultati dela v petih slovenskih podjetjih, ki so sodelovala v pilotni raziskavi.  Za vse informacije v zvezi z aktivnostmi na projektu in   ostala vprašanja vam je na voljo Sarah Brodnik (sarah.brodnik@sindikat-zsss.si, 031/698-357).