Kaj je socialna kapica

Mnogi člani nas v teh dneh opozarjate, da nimate dovolj informacij o tem, kaj sploh pomeni t.i. »socialna kapica« in zakaj ji v ZSSS nasprotujemo.

Socialna kapica pomeni omejitev obračunavanja prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo) za prejemke oz. plače, ki so nad določeno višino. Po sedaj veljavni zakonodaji plačujemo vsi zaposleni enak procent socialnih prispevkov od svojih bruto plač, socialna kapica bi pa omejila oz. znižala prispevke tistim, ki imajo višje plače. Vsi ti bi z uvedbo socialne kapice posledično prejeli višje neto plače od sedanjih.

Takšen predlog je podala že prejšnja Pahorjeva vlada, sedaj pa je zapisan tudi v koalicijski pogodbi nove vlade. V ZSSS menimo, da to ni pravično. Če lahko npr. delavec, ki zasluži minimalni plačo (bruto 763 EUR) od tega zneska nameni 6,36 % za zdravstveno zavarovanje, lahko takšen procent od svoje plače za zdravstveno zavarovanje nameni tudi nekdo, ki ima 5.000 EUR bruto plače. Mnenja smo, da je to pravično, ne glede na to, da so v državah EU ureditve tega vprašanja različne.

Vladina koalicijska pogodba ne vsebuje zgornjega zneska bruto plače, nad katero se ne bi plačevali socialni prispevki, se pa v tistem delu strokovna javnosti, ki podpira socialno kapico, pojavljata predloga, da naj bi to bil znesek 2.500 ali 3.000 EUR bruto plače. Delodajalci celo predlagajo, da bi naj bila zgornja omejitev na tik nad višino povprečne bruto plače, ki je novembra 2011 znašala 1.652 EUR.

Uvedba socialne kapice bi povzročila manjše prilive sredstev v pokojninsko in zdravstveno blagajno. V Pahorjevi vladi so izračunali, da bo uvedba socialne kapice nad plačami 3.400 EUR bruto povzročila za 235 milijonov EUR manj sredstev v socialnih blagajnah. Seveda bi temu sledile nove reforme, ki po pravilu prinašajo manj pravic iz pokojninskega ali zdravstvenega zavarovanja, občutijo pa jih predvsem tisti z nizkimi dohodki, saj si premožnejši npr. zdravstvene storitve brez težav plačajo v samoplačniških zdravstvenih ustanovah.

Eden od medijev je v odzivu na novinarsko konferenco ZSSS, kjer smo politikom in javnosti sporočili naše nasprotovanje uvedbi socialne kapice, izračunal, da bi uvedba socialne kapice nad plačo 3.000 EUR bruto prinesla direktorju slovenskega največjega trgovca kar 1.440 EUR višjo neto plačo. In prav zaradi takšnih učinkov v ZSSS nasprotujemo uvedbi socialne kapice, ki bi pomenila veliko nevarnost zmanjševanja socialnih pravic ljudem z nižjimi dohodki in višje neto plače tistimi, ki že sedaj zaslužijo več. Zaradi takšnih in podobnih določb smo ob podpisu koalicijske pogodbe v ZSSS opozorili, da v nekaterih delih odpravlja socialno državo.

Milan Utroša, sekretar ZSSS