Volitve v organe sindikata družbe Terme Maribor

 

Volilna komisija je sprejela sklep, da se prične postopek evidentiranja kandidatov za volitve:

•    predsednika sindikata družbe Terme Maribor,
•    sindikalnega zaupnika za skupne službe(1 zaupnik),
•    Mestni turizem (1 zaupnik),
•    Pohorski turizem (1 zaupnik),
•    MTC Fontana(1 zaupnik),
•    Nadzorni odbor sindikata (2 člana)
•    Upravni odbor BVP (1 član).

Volitve bodo potekale dne 22. 3. 2012 med 10. in 17. uro na sedežu sindikata v Gregorčičevi ulici 21 b v Mariboru. Za tiste člane, ki se volitev tega dne ne bodo mogli udeležiti, bodo lahko volitve opravili en dan prej in sicer 21. 3. 2012 na volišču v hotelu Habakuk med 10. in 16. uro ter v hotelu Piramida in sicer med 8. in 9. uro.