Minimalna plača

 

Minimalna plača je v skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP, Ul. RS 13/2010, z dne 22.2.2010) mesečna plača, ki jo prejme delavec za polni delovni čas. Za polni delovni čas šteje največ 40 urna in najmanj 36 urna tedenska delovna obveznost delavca. Delo opravljeno preko polnega delovnega časa pa je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) nadurno delo. Tako pripada delavcu, upoštevajoč definicijo minimalne plače, ob zakonsko določeni minimalni plači, tudi plačilo za opravljeno nadurno delo, v višini kot ga določa kolektivna pogodba.

Oseba zaposlena v Republiki Sloveniji ne more dobiti izplačane nižje plače od tega zakonskega določenega minimuma, ki je od januarja 2012 postavljen v višini 763,06 €. Ker gre za zakonsko določeni minimum je izplačevanje plač pod to zakonsko določeno višino nezakonito.

ZDR določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, ostalih dodatkov, dodatka iz naslova uspešnosti in poslovne uspešnosti. Tako se v zakonsko določeno minimalno plačo vštevajo vsi navedeni elementi. V primeru, da ob konkretnem obračunu plače delavca, le-ta ne dosega zakonsko določenega minimuma (ki je 763,06 €) mora delodajalec tako obračunani plači delavca dodati manjkajoči znesek do polne višine minimalne plače. Ob tako izračunani minimalni plači, pripada delavcu, kot že rečeno še izplačilo nadur, ki se dodajo na polno minimalno plačo.