Roža mogota

V 41. številki glasila ZSSS Delavska enotnost z dne 24. 11. 2011 in na spletni strani ZSSS je objavljen razpis za podelitev priznanja predsedstva ZSSS ROŽA MOGOTA za leto 2012. Priznanje ROŽA MOGOTA (bronasti kipec akademskega kiparja Dušana Tršarja) bo podeljeno 8. 3. 2012 ob mednarodnem dnevu žensk za izjemen dosežek za enake možnosti žensk in moških. To bo že šesta podelitev.

Kandidata oziroma kandidatko sme predlagati zgolj član enega od sindikatov v ZSSS. Za ROŽO MOGOTO predlagajte posameznika, posameznico ali podjetje oziroma organizacijo, ki je v letu 2011 storil/a nekaj pozitivnega za enake možnosti žensk, kar vas je navdušilo in je navdih tudi drugim! Vaš predlog pošljite najkasneje do 4. januarja 2012 na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Odbor ZSSS za enake možnosti, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov zsss@sindikat-zsss.si.

Ponosni smo, da smo v letu 2011 ROŽO MOGOTO podelili izjemni predsednici podjetniškega sindikata Mateji Gerečnik za njeno sindikalno delo in pobude za določila podjetniške kolektivne pogodbe, ki so v veliko pomoč ranljivim skupinam zaposlenih. ROŽA MOGOTA namreč omogoča, da na izjemne dosežke sindikata opozarja vse ljudi, zato ne oklevajte in nam pošljite svoj predlog za ROŽO MOGOTO 2012! Spoznajmo izjemne ljudi med sindikalisti, katerih delo premika gore!

Utemeljitve rož mogot 2007 – 2011 in razpis 2012 na NASLOVU>>>

Lučka Böhm, izvršna sekretarka P ZSSS