Spoštovane sodelavke in sodelavci družbe Terme Maribor, d.d.!

V primerjavi z desetimi meseci preteklega leta smo v družbi Terme Maribor, d.d. tako v turistični kot trgovinski dejavnosti ustvarili večjo rast prihodkov kot leto poprej. V turistični dejavnosti beležimo 4 % rast prihodkov in v trgovinski dejavnosti 25% rast prihodkov, v primerjavi s preteklim letom.

V zadnjih petih mesecih letošnjega leta je bilo v okviru družbe Terme Maribor, d.d. realiziranih kar nekaj projektov v skupni vrednosti 529.000 EUR. V omenjene projekte smo vložili nekaj več kot 500.000 EUR. Za projekte, že zaključene, projekte v teku in tiste, ki bodo dokončani do konca leta 2011, od obnovljene trgovine na Tratah, odprtja nove trgovinice v bivši gostilnici Zamorček, prenovljene dotrajane strehe v hotelu Uni, obnove sob v stolpiču hotela Piramida do obnove dotrajane prodajalne 11-A na starem mejnem prehodu Šentilj, bomo letos vložili blizu 1 milijon EUR.

Družba Terme Maribor, d.d. v desetmesečnem obdobju tega leta ustvarja pozitivne rezultate, ki so še vedno boljši od lanskih. V zadnjih mesecih napore vlagamo v izvedbo začrtanih projektov, ki izboljšujejo našo ponudbo, kar je nujno za zagotavljanje rasti prihodkov. Kljub temu, da večinski lastnik družbe Terme Maribor, d.d. še vedno vodi postopke prodaje družbe, in se bo zato v naslednjih dneh pri nas že drugič v letošnjem letu, pričel skrbni pregled poslovanja družbe, bomo ob tem še naprej peljali vse začrtane poslovne aktivnosti in zastavljene projekte.

Družba Terme Maribor, d.d. je predvidoma od 24.11.2011 v postopku skrbnega pregleda potencialnega kupca, saj njena večinska lastnika družba NFD Holding d.d. in SAVA, d.d. skupaj prodajata 86 % delež v družbi. To je razlog ponovnega pisanja sredstev javnega obveščanja o prodaji družbe Terme Maribor, d.d., kar je še dodaten dokaz, da smo solidna družba z velikimi razvojnimi potenciali. Verjetno se mnogim izmed vas spet postavljajo vprašanja in pomisleki.

Naj vas tovrstno pisanje ne vznemirja, saj se uprava družbe Terme Maribor, d.d. nenehno trudi za dobrobit zaposlenih, tako da so vsakršni pomisleki, ki vam jih pisanje medijev morda vzbujajo, odveč.

Še vedno je ključnega pomena, da tudi v prihodnje stremimo k doseganju postavljenih ciljev ter da svoje vsakodnevno delo opravljamo z enako mero zavzetosti in optimizma.

Delujmo enotno, saj bomo le tako lahko zagotavljali uspešno in nemoteno poslovanje družbe Terme Maribor, d.d., katere temelj smo prav vsi zaposleni!

Zoran Bošković
predsednik upraveTerme Maribor, d.d.