ALI JE DOPUSTNO »JEMANJE« DOPUSTA ZA MINUS URE?

 

Delodajalec določi razporeditev delovnega časa in način njegove izrabe v koledarskem letu s planom izrabe delovnega časa (delovni koledar) ob predhodni seznanitvi sindikata pri delodajalcu in ga objavi na običajen način.

Nadrejeni delavec pa je tisti, ki mora razpored dela delavcev urediti tako, da ne prihaja do minus ur. Nezakonito je jemanje dopusta delavcu brez njegovega soglasja.

Letni dopust se izrablja z namenom, da ima delavec možnost za počitek, rekreacijo in zaradi družinskih obveznosti. To so osnovne okoliščine, ki so pomembne pri odločanju o času in načinu izrabe letnega dopusta delavcev. Delodajalec se z delavcem lahko predhodno posvetuje o možnosti izrabe dopusta ali se kako drugače seznani s podatki o nameravanem nastopu in trajanju letnega dopusta delavcev. Delodajalec pa nikakor ne more določati časa izrabe letnega dopusta samovoljno, ne da bi se pred tem posvetoval o možnostih izrabe dopusta z delavcem. Delodajalec torej enostransko ne more odrediti dopusta delavcu.

Glede na dejstvo, da pa se bliža konec leta in imajo delavci verjetno še nekaj dopusta, pa jih delodajalec lahko pozove, da jim da možnost, da izrabijo letni dopust in v kolikor se bo delavec za to odločil sam, mu delodajalec lahko odobri in obračuna dopust.