Bon ob rojstvu otroka

Konferenca Sindikata delavcev GiT Slovenije je na svoji 4. redni seji sprejela spremembo Pravilnika o solidarnostnih pomočeh.

V 8. členu je zapisana pravica, da vsakemu članu za (ob) rojstvu otroka, pripada bon v višini 50 €, kot ga je za leto 2010 določilo predsedstvo na predlog Nadzornega odbora SGiT Slovenije.

Predsednik sindikata v podjetju ali predsednik območnega odbora GiT obvesti sekretarko SGiT o srečnem dogodku, priloži rojstni list otroka in fotokopijo ali številko članske izkaznice enega od staršev, ki je član SGiT Slovenije z domačim naslovom.

Bon bo skupaj s čestitko poslan po pošti.

V primeru, da predsednik sindikata ali predsednik območnega odbora želita bone osebno vročiti, se to javi sekretarki.

Ugodnost začne veljati 1. junija 2010.