ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA SINDIKATA DRUŽBE TERME MARIBOR

 

Kristijan Lasbaher
– predsednik sindikata družbe 
– sindikalni zaupnik Pohorski turizem
lasbaher@gmail.com
041/614-381

Marjan Kaiser
– podpredsednik sindikata
– sindikalni zaupnik trgovina
marjan.kaiser2@triera.net
051/334-561

Tomi Sitar
– sindikalni zaupnik Pohorski turizem
tomi.sitar@gmail.com
041/337-897

Milena Košar
– sindikalni zaupnik Mestni turizem
040/508-254

Ljubica Šafran
– sindikalni zaupnik Mestni turizem
031/211-840

Nada Šerbinek
– sindikalni zaupnik Skupne službe
nada.serbinek@termemb.si
040/335-966

Branko Pupaher
– sindikalni zaupnik MTC Fontana
branko.pupaher@krs.net
041/665-053

Marta Kramberger
– sindikalni zaupnik MTC Fontana
sindikat.terme@triera.net
051/660-881