Dokumenti

18.4.2012 – Podjetniška kolektivna pogodba SKupine Terme Maribor turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.

Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

22. decembra 2011 je bila podpisana nova kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije.

Podjetniška kolektivna pogodba

Aneks št.1 k Podjetniški kolektivni pogodbi

Statut SGIT

Dogovor o medsebojnem sodelovanju

Zakon o delovnih razmerjih

Priročnik: Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih